Wiadomości

Powstaną nowe ścieżki pieszo-rowerowe w Gminie Iwkowa

Gmina Iwkowa jest jedną z kilkunastu gmin w Małopolsce w której realizowany są projekty z zakresu transportu niskoemisyjnego. To właśnie w miejscowościach Iwkowa i Porąbka Iwkowska powstaną: parking dla rowerów Bike&Ride, a w Iwkowej parking dla samochodów typu Park&Ride. Dodatkowo, w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, wybudowane zostaną nowe ścieżki rowerowe, które zwiększą dostępność do przystanków komunikacji zbiorowej oraz kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Bela.

Wartość projektu to ponad 3,5 mln zł, a dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. Planowana inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. Realizacja parkingów dla rowerów w systemie „Bike&Ride” oraz ciągów pieszo-rowerowych ma również znaczenie w związku ze znacznym wzrostem ruchu turystycznego jaki nastąpił w Gminie Iwkowa po oddaniu do użytku wieży widokowej na Szpilówce. Warto zauważyć, że zarówno dostęp do parkingów, jak i możliwość skorzystania z bezpiecznych szlaków pieszo-rowerowych są jednymi z najbardziej istotnymi czynnikami wpływającymi na wybór innych środków transportu niż np. samochód.

– Jesteśmy już po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, oraz wyłoniliśmy wykonawcę, który będzie realizował całą inwestycję. Zadanie będzie realizowane w projekcie zaprojektuj i wybuduj, a szacowany czas realizacji to dwa lata, ze względu na sprawy proceduralne oraz konieczność uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń. Ideą projektu jest zamiana ruchu samochodowego na ruch pieszy lub rowerowy, a co za tym idzie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Inwestycja z pewnością spotka się z uznaniem osób, które dojeżdżają do pracy komunikacją zbiorową, a to za sprawą zadaszonych wiat rowerowych, gdzie będzie można zostawić swój rower – mówi Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński

Zakres inwestycji:

– Budowa stanowisk postojowych w systemie Bike&Ride dla 20 rowerów w miejscowości Iwkowa w okolicy Urzędu Gminy w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego oraz dla 20 rowerów w miejscowości Porąbka Iwkowska w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego

– Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1448kw km oraz nr 1447kw km o łącznej długości 2,3 km

– Budowa kładek pieszorowerowych nad potokiem Bela w miejscowości Iwkowa oraz Porąbka Iwkowska o długości 30m

– Budowa stanowisk postojowych w systemie Park&Ride parking w miejscowości Iwkowa w okolicach UG w sąsiedztwie przystanku autobusowego.

IB/ iwkowa.pl / Fundusze EU Małopolska

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast