ADV
KulturaWiadomości

Powstanie nowa biblioteka w Iwkowej

Już wkrótce w Iwkowej rozpocznie się budowa nowej biblioteki. Budynek stanie w centrum wsi. Na ten cel władze Gminy Iwkowa otrzymały blisko 6 mln dofinansowania. Całość inwestycji będzie kosztowała nieco ponad 8 milionów złotych.

Obecna biblioteka od dawna jest zbyt ciasna by pomieścić cały księgozbiór oraz by pracownicy mogli w niej organizować różnego wydarzenia kulturalne. Dzięki rozbudowie budynku byłej oranżadziarni Iwkowa zyska nowe centrum aktywności.

Będzie to przestrzeń kulturalna, społeczna i usługowa, z której będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści odwiedzający tę urokliwą miejscowość.

W ramach projektu budynek dawnej wytwórni napojów zostanie przebudowany i dostosowany do nowych funkcji. W efekcie planowanych prac powstanie trzykondygnacyjny obiekt Iwkowskiego Centrum Aktywności, w którym znajdą się:

– na parterze – cztery lokale przygotowane pod prowadzenie działalności gospodarczej, w tym jeden dedykowany działalności gastronomicznej.  Może dzięki temu do Iwkowej ponownie powróci iwkowska oranżada – niegdyś mocno rozpoznawana w regionie.

– na I piętrze – swoją siedzibę znajdzie Gminna Biblioteka Publiczna,

– na II piętrze – przygotowane zostaną pomieszczenia dla Inkubatora NGO oraz działalności muzealno-artystycznej. Biblioteka w Iwkowej dysponuje już całkiem pokaźnym zbiorem pamiątek związanych z historią gminy. Będzie  to  również miejsce gdzie będą mogli spotykać się seniorzy z Gminy Iwkowa.

– Do tej inwestycji przymierzaliśmy się od kilkunastu lat. W ostatnim naborze na rewitalizację nasz projekt otrzymał pierwsze miejsce – idealnie wpisaliśmy się w założenia programu Rewitalizacji przestrzeni regionalnej. Przed kilkoma tygodniami została podpisana umowa na dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Mamy również skompletowane wszystkie niezbędne pozwolenia i dokumenty. Prace budowlane powinny dzięki temu rozpocząć się już na wiosnę. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej jesteśmy zdeterminowani żeby tą inwestycję zrealizować – mówi wójt gminy Iwkowa Bogusław Kamiński.

Realizacja inwestycji pozwoli poprawić estetykę przestrzeni publicznej, jednocześnie zachowując tożsamość tego niezwykłego miejsca. Budowa Centrum Aktywności przyczyni się również do poprawy dostępności i funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz seniorów poprzez stworzenie dedykowanego im miejsca spotkań, rekreacji i rozwoju. Obiekt będzie energooszczędny dzięki zastosowaniu wielu nowoczesnych rozwiązań – a więc pomp ciepła, kolektorów słonecznych i paneli fotovoltaicznych.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja w liczbach
Całkowity koszt zadania – 8 131 270,37 zł

Dofinansowanie z funduszy europejskich – 5 492 063,98 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 413 098,41 zł

IB / iwkowa.pl / Fundusze Eu Małopolska

Podobne artykuły

Back to top button