ADV
Wiadomości
Trending

Prace przy moście na potoku Niedźwiedź w Woli Dębińskiej coraz bardziej zaawansowane / zdjęcia

Trwają prace przy budowie nowej przeprawy mostowej w Woli Dębińskiej. Zadanie obejmuje budowę obiektu mostowego w miejscowości Wola Dębińska wraz z modernizacją drogi gminnej nr 250221K relacji Wola Dębińska – Zielona.

Wartość inwestycji wynosi 4 964 804,64 zł, z czego 4 655 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu.

Zadanie to obejmuje przebudowę mostu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także remont przyległej do niego drogi. Most stanowi połączenie ze strefą przemysłową, budowanym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Zakładem Usług Komunalnych, Urzędem Gminy Dębno, placówkami oświaty i z drogą powiatową.

– Stan techniczny mostu stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kołowego. Na chwilę obecną prowadzona jest budowa nowego obiektu mostowego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

Most jako inwestycja infrastrukturalna ogólnodostępna będzie służyć ogółowi społeczności lokalnej poprzez ułatwienie komunikacji  – mówi wójt Wiesław Kozłowski.

Stan techniczny mostu stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu kołowego. Na chwilę obecną prowadzona jest budowa nowego obiektu mostowego. Przedmiotowe przedsięwzięcie służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Most jako inwestycja infrastrukturalna ogólnodostępna będzie służyć ogółowi społeczności lokalnej poprzez ułatwienie komunikacji.

Prace związane z realizacją zadania będą wykonywane do 30 kwietnia 2023 r.

IB / Gmina Dębno

Galeria zdjęć

Podobne artykuły

Back to top button