ADV
Wiadomości

Przebudowano drogę „Biedacz – Grądy”

Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją drogi gminnej nr 250027K „Biedacz – Grądy”. To kolejna inwestycja drogowa zrealizowana w przeciągu ostatnich miesięcy w miejscowości Bielcza.

W ramach inwestycji wykonano: odtworzenie rowu, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnię z betonu asfaltowego na odcinku 804 metrów oraz formowanie poboczy kruszywem łamanym. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 768 032 złote.

– Przebudowa tego ciągu komunikacyjnego w znacznym stopniu usprawnia dojazd do posesji, jak również nowych budynków mieszkalnych powstających w tej części Bielczy. Mając na uwadze fakt, że droga prowadzi do kompleksu leśnego i leśniczówki, we współpracy z Nadleśnictwem Dąbrowa Tarnowska i przy wsparciu Posła na Sejm RP Norberta Kaczmarczyka, podjęliśmy działania zmierzające do pozyskania środków finansowych w formie dotacji z Lasów Państwowych na realizację modernizacji w dalszym jej biegu przez tereny leśne – informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Kompleksowa realizacja zadania nie tylko ułatwi dojazd do terenów leśnych, ale także podniesie walory turystyczno – rekreacyjne miejscowości – dodaje.

Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów realizacji zadania, a wkład własny gminy stanowił 5% wartości inwestycji.

(gall)

Podobne artykuły

Back to top button