ADV
Wiadomości
Trending

Pożar sadzy w kominie domu mieszkalnego w Sterkowcu / 17 lutego 2023 r.

W piątek 17 lutego 2023 r. w godzinach porannych służby ratownicze zostały zadysponowane do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku mieszkalnym w Sterkowcu. Na miejscu działania prowadzili strażacy z JRG Brzesko wraz z druhami z OSP Szczepanów.

Strażacy przypominają, że na właścicielach oraz administratorach budynków spoczywa obowiązek regularnych przeglądów przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza.

Pożary sadzy w przewodach kominowych są częstym powodem pożarów całych budynków, przynoszących ogromne straty materialne a niejednokrotnie są przyczyną utraty zdrowia i życia!

Pożar sadzy – jak uniknąć

Trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie pożarami i zatrucia czadem. Niesprawna instalacja grzewcza, nieostrożność, czy korzystanie z niedozwolonych źródeł ciepła może doprowadzić do tragedii.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym.

Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się ze szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla. W wielu przypadkach, z komina na dachu wydobywa się snop iskier, zdolnych zapalić palną konstrukcję dachu.

Szybko opanowany pożar sadzy w kominie kończy się najczęściej na konieczności naprawy przewodu kominowego, który w wyniku pożaru zostaje popękany lub wręcz – rozerwany. Dlatego po pożarze sadzy należy wezwać kominiarza, żeby sprawdził szkody i – do tego czasu – nie używać pieca.

W wielu przypadkach udałoby się uniknąć pożarów, gdyby właściciele obiektów dbali o kominy odprowadzające produkty spalania z pieców ogrzewających ich domy. Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Palenie w piecu mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.

PAMIĘTAJ! Zaproś kominiarza!

Warto pamiętać, że w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, istnieje prawny obowiązek nałożony na właścicieli lub zarządców obiektów związany z profilaktycznym usuwaniem zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących okresach, przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie:

Od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące
Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy
W obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

foto: OSP Szczepanów

OSP Szczepanów / IB / PSP

Podobne artykuły

Back to top button