ADV
Wiadomości
Trending

Przekazano plac budowy południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska / 20 września 2022 r.

We wtorek 20 września 2022 r. podpisany został protokół przekazania placu budowy wykonawcy południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska tzw. łącznika brzeskiego. II część łącznika brzeskiego powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP) o długości około 3 km. Zakończenie budowy planowane jest na sierpień 2024 r. Inwestycję wartą około 100 mln zł. realizowała będzie Eurovia Polska SA.

W ramach realizacji inwestycji powstanie łącznik pomiędzy istniejącą DK94 oraz DK75 w kierunku Nowego Sącza, który jednocześnie stanie się zachodnią obwodnicą Brzeska. Projekt obejmuje budowę 3 obiektów mostowych, w tym 2 na rzece Uszwica, której koryto zostanie przełożone na odcinku kilkuset metrów. Inwestycja obejmuje budowę drogi głównej ruchu przyspieszonego, przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań oraz budowę łącznic i dodatkowych jezdni, które zlokalizowane są w pasie drogowym drogi głównej ruchu przyspieszonego. Przewidziana jest także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynieryjne i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy.

Budowa II etapu łącznika brzeskiego pozwoli na odsunięcie od Brzeska ruchu tranzytowego pomiędzy autostradą A4 a Nowym Sączem i rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu. Po wybudowaniu łącznik brzeski będzie stanowił południowo – zachodnią obwodnicę miasta, która upłynni także ruch z Nowego Sącza do A4.


foto: GDDKiA
IB / GDDKiA / EUROVIA

blank

Podobne artykuły

Back to top button