ADV
EdukacjaWiadomości
Trending

Stypendia Starosty dla najzdolniejszych

Stypendium Starosty Brzeskiego przyznawane jest corocznie dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski.

Stypendium może otrzymać uczeń, który w danym roku szkolnym jest laureatem lub finalistą międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej, ogólnopolskiego konkursu wiedzy lub jest laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej, lub konkursu wiedzy na szczeblu wojewódzkim. Przyznawane jest za najwyższe osiągnięcie w danej edycji konkursowej na podstawie uchwały Nr VII/64/2011 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Brzeskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Brzeski.

W tym roku stypendia otrzymali:

Jakub Drewko, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku – finalista X Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim;

Jakub Milasz, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku – laureat XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”;

Milena Kuta, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku – Laureatka XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego;

Julita Rzenno, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku – II miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Lingwistycznym;

Anna Maria Żółtek, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Brzesku – Finalistka XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności;

Szymon Niedźwiecki, uczeń Technikum im. Józefa Piłsudskiego w Brzesku – Laureat VI Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej;

Dawid Hebda, uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku – Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”;

Dawid Siudut, uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku – Finalista XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;

Maksym Szemer, uczeń Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku – Laureat Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka w Technice dla Technika”, Finalista XLV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Laureat XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”.

sp

Podobne artykuły

Back to top button