ADV
Wiadomości

Przyborów. Zakończono budowę kolejnego fragmentu chodnika

2 kwietnia 2024 r. dokonano odbioru końcowego II etapu budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1430K „Brzesko-Szczepanów-Borzęcin” w miejscowości Przyborów. Prace zrealizowano na odcinku 570 metrów. W ramach prowadzonych robót wykonano chodnik wraz z odwodnieniem oraz miejscowym poszerzeniem jezdni. Inwestycja realizowana była przez Gminę Borzęcin, która przejęła od powiatu zadanie budowy chodników przy drogach powiatowych w Przyborowie i Łękach.

Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dotację z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 6 PGR. Całkowita wartość robót zamknęła się kwotą 1 miliona 158 tysięcy 271 złotych, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 1 milion 127 tysięcy złotych (97,30 % wartości robót), a wkład własny Gminy Borzęcin i Powiatu Brzeskiego stanowił kwotę 31 tysięcy 271 złotych (tj. 2,70% wartości robót), w podziale po połowie dla każdego z samorządów.

Wykonawcą robót była firma Kamil Krupa KAM-TRAS-KOP ze Strzelec Wielkich.

– Wyrażam nadzieję, że wybrany w II turze wyborów wójt Gminy Borzęcin będzie kontynuował dzieło budowy chodnika w Przyborowie do granicy z gminą Brzesko, a gmina Brzesko wraz z powiatem podejmie się realizacji zadania na swoim terenie na odcinku od granicy z gminą Borzęcin do Bazyliki i Sanktuarium św. Stanisława w Szczepanowie. Na wykonanie projektu tej inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę zabezpieczyłem w budżecie gminy Borzęcin niezbędną kwotę. Zgodnie z założeniami zadanie miało być realizowane w roku 2025 – mówi Janusz Kwaśniak wójt Gminy Borzęcin.

Zakończona inwestycja II etapu budowy chodnika w Przyborowie w znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców tej miejscowości. Jej dalsza kontynuacja, o ile będzie realizowana przez samorząd kadencji 2024-2029 usprawni pieszym i zmotoryzowanym poruszanie się w kierunku Szczepanowa.

FB: Janusz Kwaśniak

Podobne artykuły

Back to top button