ADV
WiadomościWideo
Trending

Przysięga wojskowa żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Trzebini / zdjęcia / video

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Słowa przysięgi wojskowej żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wybrzmiały w sobotę 1 kwietnia 2023 r. na rynku w Trzebini.

Łącznie przysięgę złożyło 90 żołnierzy. Żołnierze, którzy w trakcie szkolenia charakteryzowali się determinacją, zaangażowaniem i bardzo dobrymi wynikami zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi w obecności swoich najbliższych. Wśród nich znalazła się mieszkanka Gminy Borzęcin – szeregowa Natalia Stolarz. Okolicznościowy list gratulacyjny otrzymała z rąk dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, generała brygady Macieja Klisza.

– Żołnierze! To wyjątkowy moment w życiu każdego z Was. Słowami przysięgi, które wybrzmiały z Waszych ust, zobowiązaliście się bronić naszej Ojczyzny. Według dewizy „zawsze gotowi, zawsze blisko” służcie wiernie ziemi ojczystej i lokalnej społeczności.

Misja to szczególna i wymagająca poświęceń. Życzę, aby służba ta była dla Was i dla Waszych rodzin źródłem dumy i satysfakcji – mówił II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej budowana jest na solidnym fundamencie – wartościach i zasadach. Na nich żołnierze budują także społeczność, odpowiedzialną za mieszkańców województwa małopolskiego.

– Terytorialność jest dla Was kluczem. To nie tylko obszar na mapie czy odległość z domu do pracy. To przynależność do regionu i zamieszkującej go społeczności, z której się wywodzicie i którą znacie „jak własną kieszeń”. Misją 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków.

Dziękuję, że na terytorialsów zawsze można liczyć, o czym nasz region tak wiele razy już się przekonał – dodaje wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Przez 16 dni przyszli Terytorialsi brali udział w szkoleniu podstawowym, podczas którego uczyli się podstaw wojskowości. Elementy taktyki, podstawy medycyny pola walki, podstawy terenoznawstwa oraz zasady bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią to elementy, które żołnierze musieli zaliczyć podczas egzaminu końcowego w postaci pętli taktycznej.

– Przysięga wojskowa to jedno z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza – to moment, który pozostaje w pamięci na zawsze. Przede wszystkim jest to akt ślubowania oraz najwyższego zobowiązania wobec umiłowanej Ojczyzny i Narodu Polskiego.

Służba w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w sposób szczególny wiąże obowiązek żołnierski z własnym terytorium, z bliską sercu ojcowizną, z lokalną społecznością – mówił dowódca 11 MBOT płk Marcin Siudziński.

Podczas sobotnich uroczystości w Trzebini odbył się również pokaz sprzętu wojskowego jednostek z Garnizonu Kraków, a także innych służb mundurowych. Przygotowano również koncert orkiestry wojskowej oraz pokaz klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini. Na uczestników imprezy czekała gorąca grochówka. Zainteresowani służbą wojskową mieli okazję porozmawiać z wojskowymi rekruterami, którzy odpowiadali na pytania i pomagali wypełnić dokumenty. Na swoich stoiskach zaprezentowało się także miasto i gmina Trzebinia, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Wojskowe Centrum Rekrutacji, Żandarmeria Wojskowa, Koła Gospodyń Wiejskich, Policja i Straż Pożarna.

foto: 11 MBOT / przelom.pl

Źródło: 11 MBOT / MUW

Galeria zdjęć

Podobne artykuły

Back to top button