ADV
Wiadomości
Trending

Przywrócenie odwiedzin w szpitalu w Brzesku

Z dniem 21 marca 2022 r. Szpital Powiatowy w Brzesku przywraca możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych. Zakaz odwiedzin obowiązywał od 19 listopada 2021 roku, a jego głównym celem było zminimalizowanie ryzyka wstąpienia zachorowań u pacjentów przebywających w Szpitalu Powiatowym w Brzesku.

Odwiedziny będą możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
– odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 14:00 – 16:00,
– do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca,
– przed wejściem do i wyjściem z oddziału należy zdezynfekować ręce,
– na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.,
– osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
– artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
– obowiązuje ograniczenie czasu odwiedzin do max. 15 min,
– osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
– ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
– pacjent nie może opuszczać oddziału,
– w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
– zaleca się, aby osoby odwiedzające pacjentów były zaszczepione przeciw Covid-19.

– Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń – czytamy w komunikacie.


SPZOZ Brzesko

Podobne artykuły

Back to top button