ADV
Wiadomości

Przywrócenie odwiedzin w szpitalu w Brzesku

Z dniem 29 maja 2021 r. SP ZOZ w Brzesku przywrócił możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych.

Odwiedziny są możliwe wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:

 • odwiedziny możliwe są codziennie w godzinach 13:00 – 17:00,
 • do pacjenta może wejść jednoczasowo wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca,
 • przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce,
 • na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.,
 • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
 • obowiązuje ograniczenie czasu odwiedzin do max. do 30 min,
 • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego,
 • ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
 • pacjent nie może opuszczać oddziału,
 • w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

Mając na uwadze na dobro i bezpieczeństwo pacjentów szpitala, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie powyższych zaleceń.

SPZOZ Brzesko

REKLAMA

Podobne artykuły

Back to top button