ADV
blank
Wiadomości

Ekologiczne zmagania szkół i przedszkoli. Przedłużono termin zgłoszeń

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dolnym przypominają, że w związku z pandemią COVID-19 oraz z uwagi na powrót uczniów do nauki stacjonarnej przesunięto terminy zgłoszeń szkół podstawowych i przedszkoli do Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „EKOSZKOŁA 2021”, „EKOPRZEDSZKOLE 2021”. Po aktualizacji, do Rundy II, III, IV i V konkursu swój akces można wysyłać do środy 30 czerwca 2021 roku.

Jak informują organizatorzy, w konkursie mogą uczestniczyć dzieci przedszkolne i młodzież szkolna z terenu województwa małopolskiego. W Rundzie II szkoły przygotowują film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy (przestrzennej) wykonanej z surowców wtórnych potocznie uznawanych za odpady. Praca powinna być przydatnym do życia lub zabawy przedmiotem, któremu dajemy nową funkcjonalność lub drugie życie. W Rundzie III szkoły przekazują prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole. W tym roku zmieniono zakres rundy IV. Funkcjonujące do tej pory sprawozdania z przedsięwzięcia ekologicznego mają zastąpić pracę składające się z dwóch części: albumu prac fotograficznych oraz zielnika prezentującego okazy roślin, specyficznych dla swojej miejscowości i gminy. Albumy mogą zawierać: maksymalnie 15 stron, a zielniki 10 stron. Dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeznaczona jest runda V. Dzieciaki wraz ze swoimi opiekunami przesyłają jedną pracę plastyczną w rozmiarze 100×70 cm. Jej tematyka: „Działamy ekologicznie i zdrowo”.

Co ważne, nie zmienia się data zaplanowanego na 2 czerwca (środa) testu wiedzy, który przeprowadzony zostanie on-line w internetowej platformie. Pytania dotyczyć będą wiadomości z ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W teście uczestniczy maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły.

Wyniki wszystkich Rund zostaną ogłoszone podczas podsumowania zadania we wrześniu 2021r., a wszelkie kwestie dotyczące Projektu zawarte są w Regulaminie znajdującym się na stronie Projektu: https://www.facebook.com/projektekologiczny oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawują: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Starosta Powiatu Tarnowskiego Roman Łucarz, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Europejskie Centrum Ochrony Środowiska.

Koordynatorami zadania są Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, spdolny7@gmail.com

Osobą do kontaktu reprezentującą Partnera Konkursu jest Bożena Nowak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, tel. 14 696-32-56.

IB

REKLAMA

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button