ADV
EdukacjaPowiat TarnowskiWiadomości
Trending

Psychologia w ANS od przyszłego roku akademickiego!

Doskonała wiadomość dla wszystkich marzących o darmowych studiach na kierunku Psychologia. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie uzyskała już wszystkie wymagane prawem zgody do uruchomienia jednolitych, stacjonarnych studiów magisterskich na tym właśnie kierunku. Nabór rozpocznie się tradycyjnie, późną wiosną, a pierwsze zajęcia na Psychologii ruszą w nowym roku akademickim – w październiku 2023. Na początek do wyboru będą dwa bloki obieralne: Psychologia w edukacji oraz Psychologia w sporcie. Wykładowcami na tym drugim bloku będą niezwykle cenieni specjaliści, m.in.: Kamil Wódka (psycholog m.in. Kamila Stocha, Łukasza Piszczka i Szymona Kołeckiego), Marzanna Herzig (obecnie pracuje m.in. z Dawidem Kubackim), a wolę wsparcia nowego kierunku w ofercie ANS zadeklarował także prof. Jan Blecharz, który współpracował m.in. z Adamem Małyszem.

– Kształcenie na kierunku Psychologia – jednolite studia magisterskie będzie istotnym uzupełnieniem oferty edukacyjnej ANS w Tarnowie, podyktowanym nie tylko potrzebą rynku, ale także dotychczasowymi doświadczeniami w prowadzeniu kierunku Pedagogika. Oferta dydaktyczna jest zgodna z oczekiwaniami dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oraz elastyczna względem procesów zachodzących w obszarze społeczno-ekonomicznym. Wyniki badań oraz obserwacje wskazują, że zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Psychologia, szczególnie przygotowanych do pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, wykształconych w ramach profilu praktycznego jest bardzo duże – mówi Rektor ANS w Tarnowie, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni. – To także duży prestiż dla nas jako Uczelni. Psychologia jest bowiem jednym z najbardziej pożądanych i najchętniej wybieranych przez studentów kierunków. Warto pamiętać także o tym, że nasza dobra passa trwa już od dłuższego czasu. Przecież w tym roku uruchomiliśmy nie mniej prestiżowe Prawo, a także przeszliśmy z sukcesem pierwszą ewaluację naukową w dwóch dyscyplinach, co otworzyło nam drogę do stania się Akademią Tarnowską – dodaje Rektor Kołpa.

Nasze przekonanie, o tym, że Psychologia będzie cieszyć się dużym zainteresowaniem zostało potwierdzone jeszcze na etapie przygotowywania wniosku o pozwolenie na uruchomienie kierunku. Zespół osób odpowiedzialnych za przygotowanie programu studiów i samego wniosku zadbał o pozyskanie twardych argumentów poświadczających zasadność kierunku Psychologia. Mówię m.in. o badaniach sondażowych w grupie maturzystów z regionu, studentów oraz licznych danych z rynku pracy, których wyniki jednoznacznie wskazywały, że ten kierunek jest bardzo potrzebny w Tarnowie – wyjaśnia dr Wanda Kulesza z zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie wniosku oraz programu studiów. Poza dr Kuleszą zespół tworzyli także: dr hab. Janusz Zdebski, prof. Uczelni, mgr Urszula Kozioł, mgr Adrian Rotkiewicz (psycholog sportu), dr Wioletta Jachym oraz mgr Grzegorz Załęski.

– Potwierdzeniem słuszności uruchomienia Psychologii są także oficjalne dane Ministerstwa Edukacji i Nauki z ostatnich lat, które jednoznacznie wskazują Psychologię jako jeden z najczęściej wybieranych kierunków studiów w Polsce – podkreśla dr Wioletta Jachym z Działu Jakości Kształcenia ANS w Tarnowie, zapewniając jednocześnie, że program studiów został przygotowany z zachowaniem najwyższych standardów. – Potwierdzeniem tego jest decyzja ministra zezwalająca nam na uruchomienie tych studiów – dodaje dr Jachym, która odpowiadała za merytoryczne przygotowanie wniosku właśnie pod kątem jakości kształcenia.

Jednym z bloków obieralnych (po szóstym semestrze) będzie „Psychologia w edukacji”. – To niezwykle istotne, aby wspierać młodych ludzi od najmłodszych lat, aby traktować szkołę jako miejsce ważne dla zdrowego rozwoju, a ponadto kształtować młodych ludzi na takich, którzy będą umieli pomagać w budowaniu kultury organizacji, jaką jest szkoła – przekonuje psycholog, mgr Urszula Kozioł.

– Psychologia w sporcie zdobywa coraz większe uznanie, ale wciąż nie jest mocno obecna w polskich uczelniach. Nasza Akademia ma wielu bardzo zdolnych sportowców, więc uważam, że to doskonałe miejsce dla tego typu specjalności – mówi dr hab. Janusz Zdebski, prof. Uczelni.

Pierwszy nabór na Psychologię w ANS w Tarnowie już późną wiosną 2023 roku. Uczelnia przygotowała 60 miejsc na tym kierunku.

Program studiów – krótka charakterystyka

Studia na kierunku psychologia trwają 5 lat (10 semestrów), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra i jest przygotowany do objęcia funkcji psychologa sportu lub nauczyciela psychologa w placówkach edukacyjnych wszystkich stopni, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie studiów przekazywana jest wiedza z zakresu psychologii oraz nauk pokrewnych wspierających kompetencje psychologa sportu i psychologa szkolnego.

Program studiów opiera się na pięciu grupach zajęciowych.

 • I Zajęcia podstawowe:
 • grupa przedmiotów głównych (Biofizjologiczne podstawy rozwoju człowieka; Emisja głosu i kultura żywego słowa; Kierunki i prądy w psychologii; Metodologia badań psychologicznych; Podstawy pedagogiki; Podstawy prawa dla psychologów; Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia; Psychologia ogólna – emocje i motywacje; Psychologia ogólna – osobowość; Psychologia ogólna – procesy poznawcze; Psychologia ogólna – różnice indywidualne; Seminarium magisterskie; Statystyka dla psychologów; Techniki komunikowania interpersonalnego; Trening interpersonalny; Wprowadzenie do psychologii; oraz do wyboru Wykład monograficzny: Natura ludzkiego wędrowania lub Wykład monograficzny: Psychologia kryzysu),
 • grupa przedmiotów kształcenia ogólnego (Agresja i hejt w języku; Antropologia kulturowa; Etyka; Filozofia; Informacja naukowa; Logika; Ochrona własności intelektualnej; Socjologia; Technologia informacyjna; Wychowanie fizyczne oraz do wyboru Lektorat języka obcego nowożytnego na poziomie B2+),
 • II Zajęcia kierunkowe (Coaching i rozwój osobisty; Diagnoza psychologiczna; Terapia zaburzeń osobowości; Neuropsychologia; Podstawy psychoterapii; Psychiatria; Psychologia pracy; Psychologia sądowa; Psychologia społeczna; Psychologia uzależnień; Psychologia wychowawcza; Psychologia zaburzeń; Psychometria; Psychopatologia; Psychoprofilaktyka oraz do wyboru Psychologia kliniczna lub Psychologia kliniczna dziecka),
 • III Zajęcia do wyboru. Po trzecim roku studiów student dokonuje wyboru swojej ścieżki kształcenia i wybiera jedną z grup zajęć: Psychologia w edukacji lub Psychologia w sporcie:
 • Psychologia w edukacji (Diagnoza psychologiczna w edukacji; Funkcjonowanie mózgu w sytuacji efektywnego uczenia się; Interwencja kryzysowa; Logopedia; Negocjacje i mediacje w środowisku szkolnym; Opiniodawstwo i orzecznictwo psychologiczne; Patologie społeczne; Pedagogika z elementami dydaktyki; Podstawy resocjalizacji; Poradnictwo i pomoc psychologiczna; Praca z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnym; Psychologia uczenia się; Terapia środowiskowa; Trening twórczości),
 • Psychologia w sporcie (Agresja w sporcie; Fizjologia sportu; Geneza i rozwój sportu; Komunikacja w sporcie; Motywacja i pewność siebie w sporcie; Negocjacje i mediacje w sporcie; Osobowość i sport; Pobudzenie i lęk w sporcie; Postawy wobec sportu i aktywności fizycznej; Praca psychologa sportu; Procesy grupowe i budowanie optymalnego zespołu sportowego; Psychologia emocji i motywacji w sporcie; Społeczna psychologia sportu; Sport dzieci i młodzieży; Teoria sportu; Trening mentalny w sporcie),
 • IV Zajęcia uzupełniające (Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach; Szkolenie BHP; Szkolenie biblioteczne; Wprowadzenie na rynek pracy),
 • V Praktyki zawodowe (Praktyka zawodowa: kierunkowa oraz do wyboru Praktyka zawodowa: psychologia w edukacji lub Praktyka zawodowa: psychologia w sporcie).

Podstawowym założeniem realizacji programu kierunku psychologia jest wyposażenie studentów w obszerną wiedzę w obszarze wszystkich subdyscyplin psychologicznych oraz innych nauk społecznych, a także umocowanie tej wiedzy w praktyce kierunkowej i specjalistycznej, dającej solidne podstawy do wykonywania zawodu psychologa. Proporcja większej części przedmiotów praktycznych (ćwiczeń) w stosunku do przedmiotów teoretycznych stanowi o przyjętym profilu praktycznym kierunku. Większość zajęć będzie prowadzona w formie ćwiczeń, co sprzyjać będzie przygotowaniu studentów do działalności zawodowej.

Praktyki zawodowe

Wiedza teoretyczna zostanie zweryfikowana i ugruntowana w czasie obowiązkowych praktyk, które zostały podzielone na poszczególne semestry w taki sposób, aby zintensyfikować możliwości absorbcji wiedzy przez uczestników praktyk.

Praktyki zawodowe studenci odbywają na III, IV i V roku studiów; począwszy od praktyk kierunkowych a następnie – specjalistycznych.

Zaplanowane zostały dwa rodzaje praktyk zawodowych. Pierwsza – praktyka kierunkowa (240 godz.) odbywać się będzie w 6 semestrze. Praktyka specjalistyczna (łącznie 720 godz.) realizowana będzie w trakcie 4 semestrów (VII semestr 210 godz., VIII semestr 120 godz., IX semestr 210 godz., X semestr 180 godz.).

Miejsca odbywania praktyk specjalistycznych zostały wybrane adekwatnie do potrzeb nabywania kompetencji zawodowych studentów, którzy wybrali grupę zajęć do wyboru: psychologa w sporcie lub psychologa w edukacji.

Uczelnia pozyskała deklaracje ze strony przyszłych praktykodawców, wśród których są następujące instytucje:

 • Sąd Okręgowy w Tarnowie Ośrodek Kuratorski nr 1 w Tarnowie
 • Zakład Karny w Tarnowie
 • Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna św. Józefa w Tarnowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wierzchosławicach-Dwudniakach
 • Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna w Tarnowie
 • Fundacja „Auxilium”
 • Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie
 • Centrum Usług Społecznych w Tarnowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gręboszowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
 • Gabinet psychologa sportu Acti-test Marzanna Herzig, Kraków
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
 • Zespół Społeczny Szkoły Podstawowej nr 1 i Społecznego Przedszkola Językowego w Tarnowie
 • Freblowskie Przedszkole Specjalne Św. Józefa w Tarnowie
 • Freblowskie Przedszkole Integracyjne Św. Józefa w Tarnowie
 • Uczelniany Klub Sportowy Jedynka, Tarnów
 • Klub Uczelniany AZS PWSZ w Tarnowie
 • Klub Sportowy „ZKS Unia” Tarnów
 • Legion Team Tarnów – szkoła walki w Tarnowie
 • Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZKS Unia Tarnów
 • UKS Peyomi Tarnów
 • Jaskółka Tarnów Sp. z o.

Warto także dodać, że wyżej wymienione instytucje na etapie projektowania koncepcji kształcenia pozytywnie zaopiniowały program studiów dla kierunku psychologia. W przyszłości we współpracy z partnerami będziemy chcieli doskonalić jakość kształcenia nowego kierunku studiów i tym samym odpowiadać na potrzeby rynku pracy i szeroko rozumianego otoczenia społeczno-gospodarczego. Cykl pięcioletniego kształcenia na kierunku psychologia kończyć będzie egzamin dyplomowy oraz obrona pracy magisterskiej.

Przygotowanie absolwenta do pracy zawodowej

Absolwent kierunku psychologia będzie przygotowany do podjęcia pracy w:

 • w Ośrodkach Pomocy Psychologicznej, Poradniach Zdrowia Psychicznego
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • szkołach – pełniąc rolę nauczyciela – psychologa,
 • gabinetach prywatnych prowadzących praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną,
 • ośrodkach sportowych,
 • w ramach własnej działalności konsultacyjnej, doradczej, interwencyjnej i terapeutycznej.

Kadra dydaktyczna 

Kadrę dydaktyczną kierunku studiów psychologia reprezentują teoretycy i praktycy w swojej dyscyplinie. Zespół, który pracował nad przygotowaniem całej dokumentacji pozyskał ok. 45 deklaracji ze strony wykładowców, którzy poprowadzą poszczególne zajęcia. Są to przede wszystkim doświadczeni psycholodzy, psychoterapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy będą się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem ze studentami kierunku.

Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie na kierunek psychologia mogą ubiegać się zarówno osoby posiadające obywatelstwo polskie jak i obcokrajowcy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik w danym kraju uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Decyzje o przyjęciu na studia wydaje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. W pierwszej kolejności przyjmowani będą kandydaci posiadający świadectwo maturalne z wyróżnieniem i laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny oraz do wyboru: historia, biologia lub wiedza o społeczeństwie. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany jest wynik korzystniejszy.

Od kandydatów chcących podjąć studia na kierunku psychologia oczekuje się szczególnie wrażliwości i otwartości na wartości ogólnoludzkie, szacunku i tolerancji dla odmienności i różnorodności ludzi, wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej oraz innowacyjności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów środowiska zawodowego psychologa. W toku postępowania rekrutacyjnego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna kandydatów.

ANS

Podobne artykuły

Back to top button