ADV
Powiat TarnowskiWiadomości
Trending

Ptasia grypa w Powiecie Tarnowskim. Padło kilkaset mew w Gminie Radłów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu w czwartek 27 kwietnia 2023 roku na terenie woj. małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich z gatunku mewa śmieszka.

Ognisko zostało stwierdzone na terenie miejscowości Zabawa-Zdarzec, gmina Radłów, powiat tarnowski, woj. małopolskie. Jest to drugie ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego w 2023 roku.

Informacja o pierwszych padłych ptakach trafiła do służb weterynaryjnych już we wtorek 25 kwietnia 2023 r. Padłe ptaki trafiły do analizy laboratoryjnej w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, gdzie potwierdzono zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI). Teren zalewu na którym odnaleziono martwe ptaki został zabezpieczony, a martwe ptaki zebrane przez pracowników służb weterynaryjnych.

W związku z powyższym, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Działanie związane ze ścisłym przestrzeganiem bioasekuracji moga nie tylko ograniczyć rozprzestrzenianie się ptasiej grypy na naszym terenie, ale również wyeliminować ewentualne straty w drobiu związane z tą zaraźliwą chorobą. Należy pamiętać że na terenie Powiatów Brzeskiego i Bocheńskiego działa wiele firm związanych z branżą drobiarską.

W przypadku znalezienia martwych ptaków nie należy ich dotykać, ale niezwłocznie poinformować inspekcję weterynaryjną:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku
Adres:
ul. Piastowska 2 B, 32-800 Brzesko

Telefon kontaktowy: 14 663 47 50

Ptasia grypa – co trzeba o niej wiedzieć?

Grypa ptaków to niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu. Nosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie – przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie. Drób hodowlany może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Co ważne – nie musi się to odbywać w tym samym czasie, bo wirus może przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.

Zalecenia dla hodowców drobiu

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:
– pozostawienie ptaków wzamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
– zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
– karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
– stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
– stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
– wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Jeżeli hodowca drobiu zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków, takie jak: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody; duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. „lanie jaj” (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, powinien niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowego lekarza weterynarii.

foto: UMG Radłów

IB / UMG Radłów

Podobne artykuły

Back to top button