Wiadomości

Ptasia grypa – zalecenia Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku działając na polecenie Małopolskiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii informuje o stwierdzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r. ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie lubartowskim, na terenie województwa lubelskiego (indyki), oraz powiat ostrowski woj. wielkopolskie (kury nioski) a także w dniu 03 stycznia 2020r. w powiecie ostrowskim na terenie województwa wielkopolskiego (kury nioski).

W związku z powyższym przypomina hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa w tym w szczególności:

  • Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem do dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  • Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  • Nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  • Stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
  • Stosowanie mat dezynfekacyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
  • Zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta)

Jednocześnie informuje, że wymagania dla hodowców drobiu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków z dnia 4 kwietnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 722)

Krótki przewodnik nt grypy ptaków opracowanym w Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach <==

powiatbrzeski.pl

Tagi
Pokaż więcej
Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast
Close