ADV
Materiały sponsorowanePowiat TarnowskiWiadomości

PWSZ najlepsza w Małopolsce i czwarta w kraju w rankingu Perspektyw

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie utrzymała wysokie, czwarte miejsce w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w gronie Publicznych Uczelni Zawodowych. Wynik oznacza, że nasza Uczelnia nadal jest najwyżej klasyfikowaną wyższą szkołą zawodową w Małopolsce. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czołowej 10 zestawienia znalazło się aż pięć uczelni z Małopolski i Podkarpacia.

– Czuję pewien niedosyt, ale pozycja najwyżej sklasyfikowanej Publicznej Uczelni Zawodowej z Polski południowo-wschodniej to także powód do zadowolenia. Tym bardziej, że tegoroczny ranking został opracowany według nieco zmodyfikowanych zasad. Mimo zmian, utrzymaliśmy pozycję jednej z najlepszych uczelni zawodowych w kraju co oczywiście cieszy – mówi Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ.

Tarnowska PWSZ otrzymała najwyższe w kraju noty w trzech z dziesięciu kategorii: „ocena przez kadrę akademicką” (100 proc.); „rozwój kadry własnej” (100 proc.); „prowadzone kierunki studiów” (100 proc.). Wysoko oceniono także: „nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach” (78,59 proc.); „ekonomiczne losy absolwentów” (60,37 proc.) oraz „dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowanych” (50,15 proc.)

– Dla naszych przyszłych studentów szczególnie ważna powinna być nasza ocena w kategorii „prowadzone kierunki studiów”, w której jesteśmy bezkonkurencyjni. 21 kierunków i 33 specjalności do wyboru to oferta, jakiej nie ma żadna PWSZ w kraju. To zaś przekłada się na to, że od sześciu lat z rzędu jesteśmy najchętniej wybieraną wyższą szkołą zawodową w Polsce – dodaje Piotr Kopa, rzecznik PWSZ Tarnowie.

Przypomnijmy, że 1 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia w PWSZ w roku akademickim 2021/2022. Komplet informacji znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl.

Pełne wyniki Rankingu Perspektyw 2021 <<<

Jak powstaje ranking Perspektyw?

Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych Perspektywy 2021 uwzględnia wszystkie szkoły wyższe z grupy PUZ (bez tych z uprawnieniami doktorskimi), które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego wskaźnika.

Prestiż 10%

 • Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym wśród kadry akademickiej (profesorowie belwederscy i doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w ostatnich pięciu latach). Nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta. Badanie – przeprowadzone w maju 2021 metodą CAWI, w rozbiciu na trzy grupy uczelni (akademickie, niepubliczne i publiczne zawodowe) – zrealizowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”. Otrzymano odpowiedzi od 2317 respondentów (27 proc. zaproszonych do badania). Uwzględniono także wyniki badania w ub. r., w którym uczestniczyło 1115 osób. (10%)

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY 30%

 • Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik odzwierciedla pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2015-2019). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik procentu absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), co jest istotne ze względu na charakter rynku absolwenta w różnych dziedzinach. Dane uwzględniają sytuację w pierwszym roku po zakończeniu studiów. (30%)

SIŁA NAUKOWA 15%

 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – liczba kadry akademickiej na uczelni (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) zatrudnionej w roku akademickim 2019/20 w uczelni jako podstawowym miejscu pracy – w odniesieniu do ogólnej liczby kadry akademickiej uczelni. Źródło: POL-on. (7%)
 • Rozwój kadry własnej – liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych w latach 2019 i 2020 przez pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy (dr z wagą 1.0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) – w odniesieniu do ogólnej liczby pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on. (5%)
 • Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW (liczona tak samo jak wskaźnik Yi w algorytmie dotacji). Źródło: KEJN. (3%)

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY 25%

 • Dostępność kadry dla studentów (bez premiowania wysokokwalifikowanych) – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie (mgr z wagą równą 1,0; dr z wagą 1,4; dr hab. z wagą 1,7 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do ogólnej liczby studentów (stacjonarnych plus niestacjonarnych). Źródło: POL-on. (15%)
 • Prowadzone kierunki studiów – wskaźnik liczony jako suma prowadzonych kierunków studiów I stopnia z wagą 1 oraz prowadzonych kierunków II stopnia z wagą 0,5. Źródło: POL-on. (10%)

WSPÓŁPRACA Z GOSPODARKĄ 13%

 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni w roku 2020 – w odniesieniu do ogólnej liczby pracowników akademickich zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on i ankieta uczelni – dane ze sprawozdania PNT S1. (8%)
 • Studia podyplomowe – liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/20. Źródło: POL-on. (5%)

UMIĘDZYNARODOWIENIE 7%

 • Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w roku akad. 2019/20, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (5%)
 • Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej, na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on. (2%)

PWSZ

Podobne artykuły

Sprawdź również
Close
Back to top button