ADV
Wiadomości
Trending

Rajsko. Pożar sadzy / 28 kwietnia 2024 r.

W niedzielę 28 kwietnia 2024 r. o godzinie 6.00 służby ratowniczo-gaśnicze zostały zadysponowane do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w miejscowości Rajsko (Gmina Szczurowa).

– Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu sytuacji przystąpiono do działań. Polegały one na przeczyszczeniu przewodu kominowego i wybraniu palącej się sadzy. Po usunięciu sadzy i sprawdzeniu przewodu przy pomocy kamery termowizyjnej zakończyliśmy działania – relacjonują druhowie z OSP Rajsko.

W akcji udział brały jednostki JRG Brzesko, OSP Rajsko oraz OSP KSRG Szczurowa.

Powoli dobiega końca sezon grzewczy. Niestety nadal powtarzają się pożary sadzy w kominach. Strażacy przypominają, że na właścicielach oraz administratorach budynków spoczywa obowiązek regularnych przeglądów przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza.

Pożary sadzy w przewodach kominowych są częstym powodem pożarów całych budynków, przynoszących ogromne straty materialne a niejednokrotnie są przyczyną utraty zdrowia i życia!

O pożarach sadzy i zapobieganiu

Pożar sadzy to zjawisko, któremu towarzyszy bardzo głośny szum, spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Często z komina wydobywają się również strzelające iskrami płomienie ognia oraz wydobywa się ciemny dym. Pożarowi sadzy towarzyszy bardzo wysoka temperatura, przekraczająca 1000°C, mogąca doprowadzić do rozszczelnienia się komina, co w konsekwencji może być przyczyną zapalenia się elementów konstrukcji budynku, znajdujących się w pobliżu przewodu kominowego. Do palącego się komina nie wolno wlewać wody, gdyż może to doprowadzić do jego rozerwania i rozprzestrzenienia się pożaru na cały budynek.

W wielu przypadkach udałoby się uniknąć pożarów, gdyby właściciele obiektów dbali o kominy odprowadzające produkty spalania z pieców ogrzewających ich domy. Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Palenie w piecu mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.


foto: OSP Szczurowa
IB / OSP Rajsko

Podobne artykuły

Back to top button