ADV
Wiadomości
Trending

Ranking Gmin Małopolski 2020. Nagrody dla najlepszych

22 września 2021 r. w Tauron Arenie Kraków odbyło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Podczas spotkania wręczono dyplomy laureatom Rankingu Gmin Małopolski 2020. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego.

W zeszłorocznej edycji po raz pierwszy wzięto pod uwagę wskaźniki związane z promowaniem idei zrównoważonego rozwoju, a wyróżnione gminy to nie tylko miejsca najlepiej rozwinięte pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, ale też dbające o jakość życia swoich mieszkańców.

Wyróżnione zostały gminy, które zajęły pierwsze 5 miejsc w Rankingu oraz gminy, które zdobyły pierwsze miejsca w swoich powiatach: Zielonki, Niepołomice, Wielka Wieś, Brzeszcze, Zabierzów.

Galeria zdjęć <==

Ranking to wyjątkowa inicjatywa, realizowana od 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

– Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu – czytamy na stronie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Gminy z terenu Powiatu Brzeskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2020 (wybrane wskaźniki)

Pełne zestawienie <==

 

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019

Gmina Miejsce w rankingu
Brzesko 1919,91 42
Borzęcin 1785,03 50
Czchów 1381,53 88
Iwkowa 1170,02 116
Szczurowa 1166,27 118
Gnojnik 1112,81 131
Dębno 1074,70 136

 

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019

Gmina Miejsce w rankingu
Iwkowa 1601,55 1
Gnojnik 1404,79 9
Szczurowa 970,06 36
Borzęcin 729,09 78
Dębno 681,13 98
Czchów 678,04 100
Brzesko 269,95 171

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2017–2019

Gmina procent Miejsce w rankingu
Szczurowa (2) 13,4 46
Czchów (3) 33,8 140
Iwkowa (2) 36,2 150
Dębno (2) 40,1 157
Brzesko (3) 40,3 158
Gnojnik (2) 48,7 168
Borzęcin (2) 66,0 176

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017–2019

Gmina Miejsce w rankingu
Iwkowa (2) 841,88 1
Szczurowa (2) 522,10 11
Gnojnik (2) 485,32 13
Czchów (3) 121,86 115
Borzęcin (2) 73,09 146
Dębno (2) 71,24 148
Brzesko (3) 64,33 152

Saldo migracji na 1000 ludności w 2019 r.

Gmina procent Miejsce w rankingu
Iwkowa (2) 0,62 59
Czchów (3) -0,20 74
Dębno (2) -0,34 78
Brzesko (3) -0,47 81
Szczurowa (2) -2,31 116
Borzęcin (2) -3,95 148
Gnojnik (2) -4,62 159

Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019 r.

Gmina procent Miejsce w rankingu
Iwkowa (2) 7,8 6
Gnojnik (2) 4,0 40
Czchów (3) 2,4 71
Brzesko (3) 0,7 108
Dębno (2) -0,4 125
Szczurowa (2) -2,8 155
Borzęcin (2) -3,1 157

 

Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019 r.

Gmina Miejsce w rankingu
Gnojnik (2) 878,31 1
Iwkowa (2) 156,85 8
Czchów (3) 124,86 11
Dębno (2) 90,70 25
Borzęcin (2) 90,49 26
Szczurowa (2) 76,05 39
Brzesko (3) 2,31 142

Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019 r.

Gmina procent Miejsce w rankingu
Dębno (2) 60,4 50
Brzesko (3) 54,8 64
Czchów (3) 31,7 115
Gnojnik (2) 17,9 153
Szczurowa (2) 11,9 162
Iwkowa (2) 0,0 170
Borzęcin (2) 0,0 170

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2019 r.

Gmina procent Miejsce w rankingu
Gnojnik (2) 100,0 1
Dębno (2) 100,0 1
Szczurowa (2) 34,6 29
Brzesko (3) 5,2 44
Iwkowa (2) 0,2 65
Czchów (3) 0,0 66
Borzęcin (2) 0,0 66

 

IB / muw.pl

Back to top button