ADV
1
Religia

Remont konserwatorski kapliczki z Porąbki Uszewskiej zakończony

Dobiegła końca realizacja zadania pn. Remont konserwatorski kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z II poł. XIX wieku w Porąbce Uszewskiej”, która została objęta refundacją z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Galeria zdjęć <==

W ramach wykonanych prac przeprowadzono konserwacje rzeźby kamiennej polichromowanej i detalu architektonicznego prostego polichromowanego, a także konserwację metalowych elementów i płaskorzeźby polichromowanej. Wykonano również nowy fundament żelbetowy oraz izolację przeciwwilgociową poziomą kapliczki.

Poprzez realizację zadania zostało wydobyte piękno obiektu, przywrócono mu walory estetyczne, a tym samym wzrosła atrakcyjność artystyczna i kulturowa kapliczki, co niewątpliwie przyniosło korzystny wpływ na estetyzacje przestrzeni publicznej
i podniesienie jej jakości, a także na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Wartość całej inwestycji to kwota prawie 45 000 złotych, z czego kwota refundacji z Europejskiego Funduszu Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi blisko 25 000,00 zł.

Gmina Dębno

Podobne artykuły

Back to top button