ADV
Wiadomości

Remonty obiektów Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji / zdjęcia

Na obiektach Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trwają obecnie prace remontowe i inwestycyjne. Największy zakres prac dotyczy budynku basenu. Obiekt po kilkunastu latach użytkowania wymaga wielu napraw i remontów. W mniejszym zakresie prace prowadzone są na terenie kręgielni. Natomiast fontanna miejska mimo iż została oddana do użytku stosunkowo niedawno – wymaga remontu generalnego. 

Ze względu na epidemię koronawirusa oraz wprowadzone z tego powodu ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej obiekty BOSiR są aktualnie nieczynne. Pozwala to realizować szereg niezbędnych prac bez zbędnej uciążliwości dla klientów.  

Zakres prac na terenie basenu obejmuje m.in.  roboty przygotowawcze do wymiany złóż w filtrach głównych basenu,  naprawy i konserwacje niecek basenowych, roboty remontowe wejścia służbowego do krytej pływalni oraz roboty remontowe bram pomocniczych ogrodzenia wokół krytej pływalni.

W przypadku kręgielni prace obejmują: remont torów kręglarskich, wymianę 4 szt. szachownic z pulpitem oraz przegląd maszyn i urządzeń kręglarskich

Przed rozpoczęciem sezonu największe pracę dotyczyć będą fontanny miejskiej zlokalizowanej na brzeskim rynku.

IB

Fot. Maciej Mazur

Podobne artykuły

Back to top button