Materiały sponsorowaneWiadomości

Rodzice zastępczy potrzebni od zaraz! PCPR w Brzesku szuka chętnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych. Co ważne – o status rodzica zastępczego mogą starać się nie tylko małżeństwa, ale również osoby samotne.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z misji, jaką może podjąć każdy, kto chce się podzielić miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej wymaga ukończenia szkolenia oraz uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Aktualnie wśród rodzinnych form pieczy zastępczej funkcjonujących na terenie powiatu brzeskiego najliczniejszą grupę stanowią rodziny zastępcze spokrewnione, których jest 26. Drugą, nieco mniej liczną grupę, stanowią rodziny zastępcze niezawodowe, których obecnie funkcjonuje 14. Najmniej liczną grupę stanowią rodziny zastępcze zawodowe, obecnie w Powiecie Brzeskim jest ich 5 – w tym jedna o charakterze pogotowia rodzinnego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku zaprasza mieszkańców Powiatu Brzeskiego, zainteresowanych utworzeniem rodziny zastępczej, do współpracy z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej – możliwość kontaktu osobistego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie PCPR w Brzesku przy ul. Piastowskiej 2B, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 66 300 31 lub 530 620 059.

Więcej informacji na stronie: www.pcprbrzesko.pl

– Zachęcamy do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W praktyce to najczęściej spotykane formy opieki zastępczej oraz najlepsza alternatywa dla dzieci w najtrudniejszych chwilach. Zwracamy się do rodziców, małżonków, osób samotnych, które chciałyby pomóc dzieciom potrzebującym domu – apelują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

PCPR / IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast