ADV
Wiadomości
Trending

Rozbudowano sieć wodociągową w gminie Borzęcin

Zakończono prace budowlane związane z rozbudową sieci wodociągowej w trzech miejscowościach gminy Borzęcin: Bielcza, Łęki i Borzęcin. W ramach realizacji zadania wykonano sieć z rur PE fi 110 mm na łącznej długości 1839 metrów. Roboty prowadzono w miejscach powstającej nowej zabudowy, a ich celem było uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę wodociągową.

Koszt realizacji inwestycji zamknął się kwotą 288 tysięcy 48 złotych.

W ramach realizacji zadania dobudowano trzy nowe odcinki: w miejscowości Bielcza, wzdłuż drogi gminnej Wojnicka o długości 425 metrów, w miejscowości Borzęcin, wzdłuż drogi gminnej Borzęcin Dolny – Wisowatki o długości 1266 metrów oraz w miejscowości Łęki, przeprowadzenie wodociągu przez drogę powiatową Łęki – Wokowice do dz. nr 1611 o długości 148 metrów.

Na realizację inwestycji gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Jak informuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin prace związane z rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej w gminie będą kontynuowane.

– Mimo że wiele lat temu zrealizowaliśmy kompleksowe wodociągowanie, to zabudowa postępuje: powstają nowe osiedla i tereny inwestycyjne. Planujemy więc kontynuacje prac, a na ten cel otrzymaliśmy już środki z subwencji Ministerstwa Finansów w wysokości 1 miliona 313 tys. 647 złotych. Decyzja co do zakresu robót zostanie podjęta niebawem.


(tell)

Podobne artykuły

Back to top button