ADV
1
FelietonyWiadomości
Trending

Rozmowa z Brygadierem Januszem Poterą – nowym Komendantem Powiatowym PSP w Brzesku

24 sierpnia 2020 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek powołał z dniem 25 sierpnia 2020 r. bryg. mgr inż. Janusza Poterę na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku.

blank
Fot. Maciej Mazur

Jak dobrze zna Pan brzeską jednostkę? Od ilu lat jest Pan z nią związany?

Myślę, że znam ją wystarczająco dobrze. W swojej dotychczasowej 30-letniej służbie przez większość czasu związany byłem z brzeską jednostką. Progi komendy przy Solskiego przekroczyłem 1 lipca 1998 roku –
a więc ponad 22 lata temu. Poprzez ten okres zajmowałem kolejno stanowiska dowódcy zmiany, później od roku 1999 dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W 2020 r. zostałem powołany na stanowisko komendanta powiatowego. Więc z całą śmiałością mogę stwierdzić że znam zarówno komendę jak i funkcjonariuszy w niej służących.

Był to z pewnością czas na poznanie potrzeb strażaków, problemy służby w brzeskiej jednostce, jej mocnych stron. Jakie ma pan refleksję tym związane?

Tak jak mówiłem wcześniej, służąc w tej komendzie od ponad 22 lat znam potrzeby strażaków, znam potrzeby tej komendy. Niewątpliwie najważniejszym priorytetem jest gotowość do realizacji działań ratowniczo gaśniczych ale również inne aspekty są istotne i każdy system który u nas funkcjonuje jest ważny i nie może zostać pominięty.

Czy planuje pan jakieś zmiany?

Zależy o jakie zmiany pan pyta? Oczywiście komenda powiatowa to 58 funkcjonariuszy, 3 pracowników cywilnych, to wozy bojowe, sprzęt ratowniczy, siedziba. To wszystko ewoluuje, zmienia się z dnia na dzień w zależności od potrzeb i wymagań. Komenda to żywy organizm, więc nie można powiedzieć że przysłowiowo „stoi w miejscu”. Oczywiście dużych zmian na chwilę obecną nie planuję, sam okres z jakim się obecnie borykamy jest bowiem dla nas trudny. Niestety pandemia koronawirusa powraca i znacząco przybiera na sile. Główne zmiany jakie dokonaliśmy dotyczą spraw organizacyjnych, m.in.: Jednostka Ratowniczo Gaśnicza zmieniła system pracy na 4 zmianowy, zaprzestaliśmy bezpośredniej obsługi klientów w siedzibie komendy. Dodatkowo wzmocniono reżim sanitarny, a wszystkim wchodzącym do budynku jest mierzona temperatura. Staramy się przeorganizować siedzibę w ten sposób aby zminimalizować ryzyko zarażenia się wirusem, jak również uniknąć kwarantanny aby nie wykluczyć funkcjonowania jednostki.

Jakie cele stawia pan przed sobą i strażakami z brzeskiej komendy w perspektywie kolejnych 12 miesięcy?

Główny cel na chwilę obecną to oczywiście walka z pandemią, te działania są dla nas priorytetowe. Także straż pożarna na terenie województwa realizuje różne zadania w tym zakresie oraz jak sadzę zakres ten może zostać niebawem zwiększony – przygotowujemy się na taką ewentualność. Zależy mi na tym, aby nasi strażacy pełnili służbę w bezpiecznych warunkach, posiadali odpowiednie wyposażenie i zaplecze techniczne. Przykładowo – obecnie jesteśmy w trakcie wymiany ubrań specjalnych na nowe. Jesteśmy zobligowani do wymiany ubrań na nowy wzór do roku 2027, natomiast ja chciałbym, żeby wszyscy brzescy strażacy wyjeżdżali do działań w ubraniach specjalnych wg nowego wzoru do końca 2021 roku. I jest oczywiście na to szansa, by zrealizować to jeszcze w roku bieżącym.

Powiat dynamicznie się rozwija. Chcemy w związku z tym wzmocnić działania prewencyjne i edukacyjne.
Do tego, aby komenda działała w sposób sprawny, potrzebna jest też współpraca z samorządem. Spotkałem się z bardzo życzliwym przyjęciem, zarówno ze strony starosty brzeskiego Pana Andrzeja Potępy, jak i burmistrzów i wójtów z naszego powiatu. Będę starał się regularnie spotykać z samorządowcami w celu omówienia najważniejszych kwestii i potrzeb. Widzę z ich strony duże zrozumienie i chęć współpracy, co bardzo sobie cenię.

Czeka nas dużo inwestycji remontowych. Należy zadbać o jakość budynku komendy oraz otoczenia. Obecnie złożyliśmy zapytanie ofertowe na wymianę ogrodzenia wokół siedziby komendy. Mam w głowie dalsze plany modernizacyjne ale w jakim stopniu uda się je zrealizować na chwilę obecną trudno powiedzieć.

Jakie jest Pana największe marzenie / cel do realizacji jako komendanta PSP w Brzesku?

Moim głównym celem jest stałe zapewnienie gotowości operacyjnej do realizacji w sposób profesjonalny działań ratowniczo gaśniczych. Osiągać to możemy poprzez podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, pozyskiwanie nowego sprzętu, współpracę z jednostkami OSP z terenu powiatu. Wszystkie te składowe sumują się w całość i wtedy mogą dać zamierzony efekt.

Jak pan widzi swoją współpracę z jednostkami OSP z terenu powiatu brzeskiego? Jakieś nowe pomysły w tym zakresie?

Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami OSP to bardzo ważny element funkcjonowania systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Brzeskiego. Przez okres ponad 20 lat miałem do czynienia bezpośrednio z druhami OSP podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Znam ich zaangażowanie i skuteczność podczas działań do których byli dysponowani. Teraz, od kiedy powołano mnie na stanowisko komendanta powiatowego zaczynam współpracę z zarządami tych jednostek, zapoznaję się z ich potrzebami sprzętowymi i lokalowymi. Stan pandemii uniemożliwia mi spotkanie „na żywo”, ale chciałbym zacieśnić tą współpracę. Prowadzę rozmowy na temat włączenia kolejnej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz staram się w miarę możliwości przekazywać jednostkom OSP z terenu powiatu sprzęt z naszej komendy. Chcemy skupiać się na jednostkach które wykazują inicjatywę, angażują się, prowadzą działalność edukacyjną na terenie swoich miejscowości, posiadają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, podnoszą swoje kwalifikacje oraz dbają i należycie wykorzystują pozyskany sprzęt. Docelowo chciałbym aby specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz gaśniczy tak był rozlokowany, aby społeczeństwo powiatu brzeskiego oraz osoby spoza powiatu znajdujące się na naszym terenie mogły w każdym miejscu czuć się bezpiecznie.

Czy lokalne media mogą liczyć na większą otwartość Komendy Powiatowej w zakresie dostępu do informacji dotyczących waszej bieżącej działalności.

Oczywiście zachęcam do współpracy. Do dyspozycji mediów kontaktu pozostaje oficer prasowy lub stanowisko kierowania komendanta powiatowego. Sytuacja epidemiologiczna nieco krzyżuje nasze plany – tak było m.in. w przypadku kampanii społecznej skierowanej do dzieci, jaką chcieliśmy zainaugurować jesienią bieżącego roku. O istotnych zmianach i bieżącej działalności staramy się informować na łamach naszej strony internetowej www.straz.brzesko.pl.

Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

IB

blank

Podobne artykuły

Back to top button