ADV
FelietonyWiadomości

Rozmowa z Elżbietą Rysak Radną Powiatu Brzeskiego

O mijającej kadencji, pracy radnego oraz pracy na rzecz mieszkańców

Zdecydowała się Pani ubiegać ponownie o mandat radnej powiatowej?

Tak. Kandyduje do Rady Powiatu Brzeskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Powiat Brzeski z miejsca Nr 2 – Okręg 1 czyli Gmina Brzesko.

Jak ocenia Pani 5-letnią pracę w Radzie Powiatu?

W Radzie Powiatu pracowałam w dwóch Komisjach. Byłam Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz członkiem Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. Komisja Skarg Wniosków i Petycji jest niełatwą Komisją. Często analizowaliśmy kontrowersyjne sprawy, wymagające dyskusji i zastanowienia. Do każdego z tematów podchodziliśmy indywidualnie i z należytym przygotowaniem. Słowa uznania należą się tutaj członkom Komisji, a mianowicie Panu Pawłowi Pabianowi oraz Panu Piotrowi Mikusiowi za zaangażowanie i merytoryczne podejście do poruszanych problemów.

Wiele radości sprawiała mi praca w Radzie Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku. Tematy nad ktorymi pracowaliśmy dotyczyły obszarów bardzo dla mnie ważnych, bo dzięki możliwości niesienia pomocy szczególnie potrzebującym, umacniam sie w wierze w konieczność działania. Działalność w strukturach Rady Spolecznej PP ZOL była dla mnie wspaniałym czasem, bo opartym na służbie dla drugiego człowieka. Słowa podziękowania kieruję tutaj w stronę Dyrektora Zakładu Pana Krzysztofa Gaca, za wspaniałą i merytoryczną współpracę. To człowiek, który z troską i pełnym oddaniem dba o Zakład PP ZOL.

Co dla Pani oznacza bycie radną?

Od ponad 24 lat pracuję w samorządzie i wiele tematów nie jest mi obcych. Jednak dzisiaj zupełnie inaczej podchodzę do problemów ludzi. Spotykam się z nimi na co dzień. Pozostaje wierna wartościom: szacunku do drugiej osoby, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, obowiązkowości, uczciwości, a także ciągłemu doskonaleniu się. Otwartość na świat pomaga mi wyjść na przeciw potrzebom drugiego człowieka. Spełniam się bowiem w niesieniu pomocy innym. Myślę, że również każdy radny powinien tymi wartościami żyć. Radny pełni funkcję reprezentanta mieszkańców, więc jeśli ma ją dobrze sprawować, musi wczuć się w ich sytuację. Empatia pozwala zrozumieć czyjeś decyzje, postawy czy działania, pozwala zrozumieć znaczenie problemu, z jakim mieszkańcy zgłaszają się do radnych.

Jakie ma Pani plany na przyszłość?

Tak jak wspomniałam, kandyduję do Rady Powiatu Brzeskiego, a jaki będzie wynik? Plany na przyszłość? Niestety ciężko dzisiaj cokolwiek planować i nigdy tego nie robię. To już zależy od mieszkańców i od tego czy chcą mi ponownie zaufać.

Problemów jest bardzo wiele, można tu wymienić min. poprawę komunikacji, bezpieczeństwo, poprawę infrastruktury technicznej czy opiekę zdrowotną. Obserwacja skali trudności, dynamiki zmian rzeczywistości i problemów społeczności lokalnej przywołuje refleksję, że coraz więcej trzeba od siebie wymagać, żeby tej trudnej codzienności sprostać. Każde ogniwo naszej społeczności powinno zasługiwać na wsparcie – od pojedynczego mieszkańca do społeczności zrzeszonej w klubach, stowarzyszeniach czy przedsiębiorstwach. W myśl powiedzenia „Razem możemy więcej” Gmina i Powiat powinni poprzez współpracę na bieżąco reagować na potrzeby społeczności lokalnej. Radni natomiast będąc „głosem społeczeństwa” powinni dokładać wszelkich starań by tą „małą ojczyznę” uczynić lepszą.

Zawsze bardzo ważnym zakresem działań są remonty i budowa dróg powiatowych. Należy zwracać uwagę na prace na tych odcinkach dróg, które są w najgorszym stanie i są najczęściej uczęszczane przez mieszkańców. Interesują mnie obszary dotykające bezpośrednio mieszkańców. To z nimi mam stały kontakt i dla nich chcę działać. Podejmowałam i nadal chcę podejmować takie inicjatywy, które są dla nich ważne i potrzebne. Bardzo chciałabym również podążać za ideami sportu, a więc powalczyć o odpowiednią infrastrukturę dostosowaną do obecnych wymogów i przepisów.

Kierując się moim mottem życiowym, które towarzyszy mi już od wielu lat „Ręce, które pomagają, są bardziej prawdziwe niż usta, które obiecują”, bez względu na to jaki będzie dla mnie wynik wyborów samorządowych, chcę nadal nieść pomocy innym i docierać do najbardziej potrzebujacych. Wychodzę z założenia, że każdy gest, nawet ten najdrobniejszy, zmienia czyjś świat na lepszy.

Czy jest coś, co chciałaby Pani dodać na koniec naszej rozmowy?

Chciałabym życzyć wszystkim koleżankom i kolegom samorządowcom spokoju we wspólnocie samorządowej i ogólnoludzkiej. Chcę też życzyć radości i uśmiechu każdego dnia oraz działania ze świadomością, że w naszych rękach spoczywa los setek, a nawet tysięcy mieszkańców. Kandydującym życzę oczywiście wielu głosów i wygranej.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Powiatu, którzy wnieśli dobro w moje życie i pomogli uwierzyć w siłę niesienia pomocy. Życzę codzienności upływającej w zdrowiu, miłości i szacunku względem siebie i najbliższych. Współdziałanie na wielu płaszczyznach podczas 5-latniej kadencji radnej, dzięki Państwa zaufaniu, otworzyło nowe horyzonty i możliwości. W działaniach, starałam się podążać za Państwa potrzebami – zgłaszanymi i zaobserwowanymi. Z tego miejsca dziękuję również tym, którzy zaangażowali się w moją obecną kampanię i okazują ogromne wsparcie i pomoc. Dziękuję wszystkim z całego serca!

IB

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button