ADV
1
KulturaPowiat Tarnowski

Rozpoczyna się XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów / 30 września – 1 października 2022 r.

W dniach 30 września (piątek) – 1 października (sobota) 2022 r. w tarnowskiej restauracji Stara Łaźnia (Pl. Więźniów Auschwitz) odbędzie się kolejny XXII Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów. Podobnie jak poprzednie trzy edycje jest on kontynuowany w postaci stacjonarnej –
IV Konferencji Taborowej.

Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorami są: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Projekt realizowany jest dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Program konferencji:

Piątek 30 września

– 18:00–20:30 blok wieczorny

Adam Andrasz (Centrum Kultury Romów w Tarnowie), Dwukrólewie w społeczności Romów Polskich. Problemu ciąg dalszy

Agnieszka Caban (Uniwersytet Warszawski), Śmierć i pogrzeb – tradycja i przemiany społeczno-kulturowe w życiu współczesnych Romów z południowo-wschodniej Polski

Natalia Gancarz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Wieczne odpoczywanie po romsku. Architektura nagrobna. Szkic wstępny.

Paweł Lechowski (freelancer), Stefan Kororo Dymiter. Geniusz niedoceniony

Sobota 1 października

– 10:00–12:00 blok poranny

Ela Mirga-Wójtowicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego), Migracje polskich Romów po 1989 a polityka integracyjna w Polsce

Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Stanowisko instytucji europejskich wobec dyskryminacji Romów migrujących z Ukrainy

Hubert Tubacki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Alienowanie i „urasawianie” Romów w państwie narodowym.

Katarzyna Czarnota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wpływ kryzysu i zmian administracyjnych na sytuację imigrantek i imigrantów romskich z Rumunii. Współpraca nastawiona na świadome włączenie a pomoc interwencyjna. Przykład doświadczeń Poznania.

– 12:00–13:00 przerwa kawowa

– 13:00–14:00 blok południowy

Magda Machowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Rekonstrukcja wytwarzania obrazu fotograficznego w terenie w XIX w. Przypadek chłopów i Romów na polskim Spiszu

Adam Bartosz (Muzeum Okręgowe w Tarnowie), Infantylizacja tematyki romskiej

– 14:00–15:30 obiad

– 15:30–18:30 blok popołudniowy: Sąsiedztwo, moderują Magda Krysińska i Monika Szewczyk

Barbara Prądzyńska, Jarosław Siejkowski (Art Junction), Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie. Podsumowanie

Brigida Bilicka, Olsztyn – moje miasto

Monika Sternal, Wielokulturowe sąsiedztwo. Romowie z mojego osiedla

Paweł Lechowski, Paszalipen czyli sąsiedztwo.

Sara Wilhelmsen, How can art be a tool for change? A case from Norway.

Rita Lindanger, The work of the Roma musician Petter Stromsing.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Podobne artykuły

Back to top button