ADV
Powiat BocheńskiWiadomości

Rusza termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bochni

Burmistrz Miasta Bochnia podpisał dziś umowę z wykonawcą I etapu zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, tj. Szkoły Podstawowa nr 2 przy ul. Orackiej.

Projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr polega na termomodernizacji 4 obiektów użyteczności publicznej w Bochni:

  • Miejskie Przedszkole nr 1 – ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, ściany przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 61,74 %,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana okien zewnętrznych, wymiana luksferów, ocieplenie ścian zewn., cokołu i ścian zewn. przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu niewentylowanego, modernizacja instalacji C.O. wraz z wymianą kotła na nowy kocioł kondensacyjny. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 74,69 %,
  • Szkoła Podstawowej nr 5 – wymiana okien, drzwi zewn. stalowych, ocieplenie ścian zewn., cokołu oraz ścian zewn. przy gruncie, ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 65,24 %,
  • Szkoła Podstawowa nr 7 – ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego, ocieplenie ścian zewn., cokołu i ścian zewn. przy gruncie, wymiana okien. Oszczędność zapotrzebowania na energię – 46,14 %.

Zakres założonych prac wynika z audytów energetycznych. Wszystkie modernizowane przegrody będą w wyniku realizacji projektu spełniać normy obowiązujących od 2019 określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Celem ogólnym realizacji przedmiotowego projektu jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Miasta Bochnia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych, oszczędności zużywanej energii i kosztów utrzymania w obiektach publicznych, a także rozwoju estetyki przestrzeni publicznej.

Celem bezpośrednim realizacji projektu będzie ograniczenie energochłonności i poprawa warunków termicznych w 4 obiektach użyteczności publicznej. Doprowadzi to do znacznego zmniejszenia zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania budynków oraz ograniczy emisję gazów cieplarnianych produkowanych przez ciepłownię, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze Miasta Bochnia.

Zarówno cel ogólny jak i bezpośredni możliwy będzie do osiągnięcia poprzez prace termomodernizacyjne w budynkach przedszkola i trzech szkół podstawowych. Nastąpi ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w dwóch szkołach i wymiana źródła ciepła na nowoczesny kocioł gazowy w jednej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 12 285 218,77 zł

W tym dofinansowanie wynosi: 6 613 260,91 zł

Termin realizacji projektu został przewidziany na okres dwóch lat. Pozostałe etapy zadania będą realizowane po wyłonieniu wykonawcy w kolejnych przetargach. Projekt zostanie zakończony w sierpniu 2022 roku.

bochnia.eu

blank

Podobne artykuły

Back to top button