ADV
Wiadomości
Trending

Ruszył proces Czesława K. z Borzęcina, podejrzanego o zabójstwo żony Grażyny

Jak informuje Gazeta Krakowska – przed Sądem Okręgowym w Tarnowie ruszył proces o zabójstwo Grażyny K. z Borzęcina. Ciało kobiety wyłowiono pod koniec lutego 2019 roku z Uszwicy koło Brzeska. Według prokuratury zabójcą 35-latki jest jej mąż Czesław. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Decyzja o wyłączeniu jawności dotyczy całego procesu, w tym również odczytania aktu oskarżenia. Jawne będzie tylko ogłoszenie wyroku bez uzasadnienia.

– Sąd Okręgowy w Tarnowie na posiedzeniu organizacyjnym 29 maja br. wyłączył w całości jawność rozprawy głównej w sprawie oskarżonego Czesława K., któremu postawiono zarzut zabójstwa z art. 148 par. 1 kodeksu karnego.

Wyłączenie jawności nastąpiło na wniosek obrońcy przy aprobacie oskarżyciela publicznego, czyli prokuratora, z uwagi na dobro małoletniego pokrzywdzonego, to jest syna nieżyjącej pokrzywdzonej i oskarżonego – mówi w rozmowie z Gazetą Krakowską sędzia Małgorzata Stanisławczyk-Karpiel, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Sąd na posiedzeniu organizacyjnym wyznaczył pięć kolejnych terminów rozpraw. Ostatnia rozprawa została zaplanowany na 4 października 2023 r. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania dowodowego w szerszym zakresie mogą zostać wyznaczone kolejne terminy.

Historia rodzinnej tragedii w Borzęcinie

Na początku stycznia 2019 roku w Borzęcinie zaginęła  Grażyna K.  Miała lecieć do Londynu, jednak nie odbierała telefonów i nie dawała  oznak życia.

Ustalono, że kobieta przyleciała do Polski z Anglii w dniu 3 stycznia 2019 r. Ostatnią osobą, jaka miała widzieć Grażynę K. był jej mąż Czesław i było to w dniu 3 stycznia 2019 r. około 22:30.  Pomimo iż w dniu 4 stycznia 2019 r. Czesław K. nie miał kontaktu z żoną, nie zgłaszał zaginięcia, ponieważ był przekonany, że wyjechała ona do Anglii i że tam się spotkają. Jednak rodzina Grażyny K. zgłosiła jej zaginięcie.

Po otrzymaniu zgłoszenia od  rodziny zarządzono poszukiwania a o zaginięciu 35-latki rozpowszechniliśmy komunikat w mediach z prośbą o pomoc. Działania prowadzono na szeroką skalę i z zaangażowaniem wielu służb i wolontariuszy przez kilka tygodni, aż 28.02.2019 r. na terenie miejscowości Bielcza (powiat brzeski) w rzece Uszwica ujawnione zostały zwłoki kobiety.

Dalsze czynności potwierdziły, że jest to ciało Grażyny K., przeprowadzona została sekcja zwłok jak również badania kryminalistyczne ujawnionych śladów i przedmiotów.

Wyniki sekcji zwłok oraz inny zebrany  w toku śledztwa materiał dowodowy pozwolił prokuraturze  na wydanie w dniu 2 lipca 2019 r.  postanowienia o przedstawieniu zarzutów wobec Czesława K. o dokonanie z nocy z 3 na 4 stycznia 2019 r. zabójstwa swojej żony Grażyny,. tj. o czyn z art. 148 § 1 kodeksu karnego.

Jednak wobec faktu, iż Czesław K. przebywał poza granicami kraju, zarzut nie został mu ogłoszony.  2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział II Karny wydał postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Czesława K. na okres 30 dni licząc od chwili zatrzymania. Następnie, w dniu 10 lipca 2019 r., Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wydała  za 40-latkiem  list gończy.

Wobec ustalenia, że może on przebywać na terenie Wielkiej Brytanii, w dniu 23.07.2019 r. Sąd Okręgowy  w Tarnowie wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania.  W tym samym dniu brytyjska policja na terenie Londynu dokonała zatrzymania Czesława K.  Mężczyzna stanął  przed brytyjskim sądem w związku z procedurą ekstradycyjną, która przeciągała się (mi.in. z związku z odwołaniami aresztowanego, pandemią i Brexitem).

12.05.2022 r. Czesław K. został przetransportowany drogą lotniczą do Polski przez policjantów z Wydziału Konwojowego Komedy Stołecznej Policji i osadzony w warszawskim areszcie. Następnie policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie  przejęli aresztanta i doprowadzili go  do Prokuratury Okręgowej w Tarnowie, gdzie  w dniu 18.05.2022 ogłoszono mu zarzut  pozbawienia życia  swojej żony Grażyny K w nocy z 3/4 stycznia 2019 r. w Borzecinie, tj. przestępstwo z art. 148 §1 kodeksu karnego, a  następnie  przesłuchano go w charakterze podejrzanego.  Tarnowski Sąd utrzymał zastosowany wobec podejrzanego  środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego  aresztowania,  który był następnie przedłużany.

W śledztwie przeprowadzono  dalsze  czynności dowodowych, w tym zasięgnięto  opinii biegłych i uzyskano specjalistyczne  ekspertyzy  kryminalistyczne.

24  kwietnia 2023r. prokurator skierował do sądu akt oskarżenia – obecnie już 42-letniego  – Czesława K., który odpowie za zabójstwo. Grozi mu kara 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Prokuratura Tarnów / Gazeta Krakowska / IB

Podobne artykuły

Back to top button