ADV
Wiadomości

Ruszyły prace przy budowie łącznika brzeskiego. Trwa wycinka drzew

Rozpoczęły się prace przy budowie łącznika brzeskiego. Aktualnie na terenie budowy trwa wycinka drzew.

– W pierwszej kolejności będzie wytyczenie geodezyjne, następnie rozpoznanie saperskie, wycinka drzew, prace archeologiczne i rozpoczęcie budowy – Iwona Mikrut główny specjalista ds. komunikacji społecznej w krakowskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„Łącznik Brzeski” – podstawowe informacje

Dwujezdniowa droga klasy GP o długości ok. 3 km rozpocznie się od zrealizowanego już i oddanego do ruchu w 2016 r. I etapu łącznika, który przebiega od węzła Brzesko na A4 do DK94. Nowa droga od strony zachodniej ominie miasto, wyprowadzając tym samym ruch tranzytowy z Brzeska w kierunku Nowego Sącza.

Inwestorem zadania jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie. Początkowo odcinek ten planowany był jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzone w ramach Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wykazały, że taki przekrój może się okazać niewystarczający. Na odcinku DK75 w rejonie Brzeska, szczególnie w godzinach szczytu, wyczerpała się już przepustowość drogi. Ma to związek z licznymi zakładami i sklepami zlokalizowanymi w okolicy oraz nakładaniem się ruchu miejskiego na tranzytowy. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/21 na odcinku DK75 przez Brzesko, w kierunku Nowego Sącza, przejeżdża średnio 20,4 tys. pojazdów na dobę.

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki środkom z Krajowego Funduszu Drogowego. Wartość robót to 110 119 800 zł. Inwestycją objętych jest ok. 110 działek.

Inwestycja obejmuje budowę drogi głównej ruch przyspieszonego, łącznic, dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi głównej, a także budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające – rowy, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne. Przebudowane zostaną istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe, urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz urządzenia kolejowe. Przewidziano także zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej. Wybudowane zostaną dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt w Brzesku oraz przejścia dla zwierząt. Na długości ponad 400 m zostanie przełożone koryto rzeki Uszwicy.

Zakończenie budowy planowane jest w 2024 r.

Foto: Maciej Mazur

IB

Galeria zdjęć

Podobne artykuły

Back to top button