ADV
Materiały sponsorowaneWiadomości

Laptopy do zdalnej nauki

Powiat Brzeski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach grantu Powiat Brzeski zakupił 21 laptopów za kwotę ok. 70 000 zł dla szkół prowadzących kształcenie ogólne, które zostały przekazane do: Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze.

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Realizacja projektu pn.:  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe.

Dotychczas Powiat Brzeski zakupił 208 laptopów do zdalnej nauki za kwotę ok. 700 000 zł.

SP

blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button