ADV
FelietonyWiadomości

Rozmowa z Elżbietą Kanią Radną Powiatu Brzeskiego

Jest Pani radną po raz pierwszy?

Tak. To moja pierwsza kadencja w Radzie. Bardzo się cieszę, że wyborcy dali mi szansę, by ich reprezentować.

W jakich Komisjach Rady Powiatu Pani pracuje?

W Radzie Powiatu pracuję w dwóch Komisjach. Jestem Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz członkiem Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska. W pracy komisji nie brakuje trudnych spraw, wymagające dyskusji i zastanowienia.

Jak wyglądał okres 2 lat pełnienia funkcji radnej? Jakie inicjatywy podejmowała Pani i co udało się zrealizować?

Nie ukrywam, że początek pracy w Radzie Powiatu był czymś nowym dla mnie, jednak od samego początku próbowałam się odnaleźć w nowej roli, poznać wszelkie zadania pracy radnego i pogodzić to wszystko z pracą zawodową oraz życiem rodzinnym. Startując na radną, szczerze mówiąc nie wierzyłam w swoją wygraną, gdyż startowałam w otoczeniu wielu doświadczonych osób, które nawet kilka kadencji pełnią funkcję radnego i są znane w środowisku samorządowym. Dużym zaskoczeniem była dla mnie wygrana.

Moim jednym z priorytetów jaki sobie założyłam w 2018 r. było i jest bezpieczeństwo mieszkańców. Na początek postawiłam na odpowiednie oznakowanie ulic. W ostatnim czasie udało się między innymi wytyczyć przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Okocimiu oraz odpowiednio je oznakować. Była to bardzo potrzebna inwestycja w tym miejscu. W dalszym ciągu będę działać w kierunku montażu progu zwalniającego w tym miejscu. Myślę, że Powiatowy Zarząd Dróg ze zrozumieniem pochyli się nad moją prośbą. Przejścia w pobliżu szkół, gdzie jest duże natężenie ruchu samochodowego oraz znaczny ruch pieszych z grup ryzyka (tj. dzieci i młodzieży) powinny zostać odpowiednio zabezpieczone. Udało się również doprowadzić do montażu kilku luster drogowych na które od lat czekali mieszkańcy jak i kierowcy. Tak stało się min. przy drodze powiatowej przy ul. Leśnej w Brzesku oraz przy ul. Goetzów Okocimskich w Brzesku. Ponadto po wielu rozmowach z mieszkańcami, rodzicami przywożących dzieci na treningi i mecze jak również z Prezesami Okocimskiego Klubu Sportowego składałam i składam nadal wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym z prośbą o montaż stacjonarnego urządzenia rejestrującego przekraczanie prędkości (tzw. fotoradaru) w okolicach przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy boisku treningowym Okocimskiego Klubu Sportowego na ul. Mickiewicza w Brzesku – droga krajowa nr 75 na trasie Brzesko – Okocim. Odcinek tej drogi jest bardzo niebezpieczny. Niejednokrotnie dochodzi tam do wypadków jak i kolizji drogowych.

Staram się utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami. Spotkania i rozmowy odnoszą się do codziennych problemów, pomagam przy pisaniu pism czy załatwianiu spraw urzędowych. Od początku kadencji moim celem było również niesienie pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Nie chcę publicznie mówić o tych sprawach – wolę aby to, co dobre zostało pomiędzy mną, a tymi osobami.

Ponadto minione dwa lata to codzienna praca i pochylanie się nad często trudnymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem szkolnictwa czy opieki zdrowotnej. Wiele troski ze strony Rady wymagają sprawy związane z zarzadzaniem drogami powiatowymi, placówkami opiekuńczo wychowawczymi, wspieraniem osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji społecznej, funkcjonowaniu powiatowej administracji, służb i straży. Realizacja tych tematów była dogłębnie analizowana podczas komisji, a następnie sesji Rady Powiatu.

Pełnienie funkcji radnej to nie tylko sesje, komisje, spotkania i zaszczyty. To przede wszystkim praca na rzecz Powiatu i służba jego mieszkańcom. To pomoc w załatwieniu spraw, o którą proszą mieszkańcy. Mam nadzieję, że na koniec kadencji moje starania zostaną dobrze ocenione przez mieszkańców.

Jak się udaje pogodzić funkcję radnej, udział w komisjach i sesjach z pracą zawodową i sferą prywatną?

Znajomi zadają mi często pytanie: ,,Ela jak ty na to wszystko znajdujesz czas? Kiedy Ty zwolnisz?’’. Powiem szczerze – nie wiem. Są dni kiedy dwoję się i troję, aby pogodzić wszystkie obowiązki, bo dla mnie najważniejszą sprawa jest to, aby w należyty sposób wywiązać się z podjętych zobowiązań. Mówią, że im więcej obowiązków tym jest łatwiej się zorganizować – coś w tym prawdy jest. Z perspektywy czasu staram się to wszystko jakoś poukładać, zaplanować i pogodzić.

Dużo mówi się o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, co Pani robi w tej kwestii?

Od początku kadencji stawiałam na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, dlatego od kilku lat włączyłam się w pomoc inicjatyw podejmowanych przez Akademię Piłkarską CanPack Okocimski Brzesko. Brałam udział
i pomagałam w organizacji turniejów, obozów i eventów organizowanych przez Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego. Dopinguję OKS, gdyż widzę potencjał, jaki ma w sobie ta organizacja i ludzie wokół niej skupieni. Patrząc na liczbę dzieci i młodzieży zrzeszonych w Akademii CanPack Okocimski Brzesko naprawdę, aż cieszy fakt, że w naszym Powiecie jest tak duże zainteresowanie sportem. Ubolewam jednak nad brakiem odpowiednio dostosowanych obiektów sportowych. Zarówno budynek Klubu jak i pozostała infrastruktura sportowa (zarówno szatnie, trybuny, ogrodzenie, itd.) wymagają gruntownego remontu. Przy tak dużej liczbie dzieci i młodzieży warto by było zainwestować w obiekt i dostosować go do obecnych standardów. Ważną sprawą jest także wyposażenie stadionu w odpowiednie oświetlenie. To priorytetowe zadania, dlatego będę wspierała Zarząd klubu w rozmowach dotyczących remontu obiektu.

Aby skutecznie działać na rzecz mieszkańców musi być dobra współpraca różnych podmiotów. Czy otrzymuje Pani wsparcie w tej kwestii w Gminie i Powiecie?

Jako nowa radna dostałam ogromne wsparcie od Starosty Andrzeja Potępy, Wicestarosty Macieja Podobińskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kazimierza Brzyka jak również od Radnych obecnej kadencji. W tym miejscu bardzo dziękuję w sposób szczególny za każdy gest wsparcia, pomocy i profesjonalnej porady w kontekście zadań, jakie są w zakresie samorządu powiatowego. Pracuje w samorządzie
od 21 lat jednak środowisko powiatowe i specyfikę wielu tematów powiatowych zgłębiam szerzej odkąd zostałam radną. Cieszy fakt, że tak w Gminie jak i Powiecie zawsze mogę liczyć na pomoc i dobrą współpracę.

Jakie ma Pani plany na przyszłość, na kolejne 3 lata pełnienia funkcji radnej?

Problemów do rozwiązania jest bardzo wiele, można tu wymienić min. poprawę komunikacji, bezpieczeństwo, poprawę infrastruktury technicznej czy opiekę zdrowotną. Patrząc jednak na to co teraz dzieje się z powodu epidemii koronawirusa na pewno dużej pomocy będą potrzebować nasi mieszkańcy czy też lokalni przedsiębiorcy oraz sektor organizacji pozarządowych. Sądzę, że kolejne lata wypełnią nam starania, aby zminimalizować straty, jakie przyniósł koronawirus dla naszej gospodarki i aktywności społecznej. Dlatego zarówno samorządy szczebla gminnego, jak i powiatowego powinny jeszcze owocniej ze sobą współpracować.

Jakie życzenia ma Pani na najbliższy czas?

Zdrowia dla wszystkich mieszkańców Powiatu, zażegnania kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, stabilnego budżetu oraz konsekwencji w jego realizacji.

IB

Podobne artykuły

Back to top button