ADV
Wiadomości

Już wkrótce ruszą prace na drodze powiatowej Zaborów-Szczurowa

Już wkrótce rozpoczną się pierwsze prace na drodze powiatowej nr 1305K, łączącej Szczurową i Zaborów, na odcinku 5,2 km. Przetarg rozstrzygnięto w ubiegłym tygodniu – wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG” Spółka z o.o. z Limanowej. Przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku wniosek uzyskał pozytywną ocenę. W efekcie 75% kosztów zadania zostanie sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość projektu po przetargu wynosi 3,5 mln złotych. Pozostałe 25% sfinansuje Powiat Brzeski przy udziale Gminy Szczurowa. Dodatkowo w ramach inwestycji Powiat planuje remont odcinka z Zaborowa do Jadownik Mokrych.

Zakres prac jak zwykle jest bardzo rozbudowany. Każda powiatowa inwestycja drogowa to przede wszystkim poprawa jakości użytkowania drogi oraz podniesienie bezpieczeństwa do maksimum. Tak gruntowna modernizacja wymaga nie tylko dużego nakładu finansowego, ale także racjonalnego zaplanowania poszczególnych etapów inwestycji. Dlatego też prace będą stopniowo realizowane w perspektywie kilkunastu najbliższych miesięcy, poczynając od połowy tego roku.

Do końca 2020 roku wyremontowany zostanie most na Uszwicy w miejscowości Włoszyn oraz wszystkie uszkodzone przepusty pod drogą. Na całej długości rozpoczną się prace związane z poszerzeniem jezdni do 5,5 m – wykonanie koryta bez nowej nawierzchni. Dodatkowo w Szczurowej zaplanowano przebudowę chodnika.

Jako że projekt FDS zakłada dwuletnią perspektywę realizacji, dalsze etapy inwestycji wystartują po przerwie sezonowej, wczesną wiosną 2021 r. W przyszłym roku modernizowana trasa nabierze już finalnego kształtu – nowa nawierzchnia zostanie wzmocniona warstwami betonu asfaltowego, skrzyżowania i przejścia dla pieszych zostaną odpowiednio wyniesione, oznakowane i oświetlone, z kolei przed wjazdem do Włoszyna w Szczurowej stanie radar ze znakiem aktywnym i informacją o prędkości. W planie inwestycyjnym jest także utwardzenie poboczy wzdłuż całej trasy oraz montaż stalowych barier i poręczy ochronnych w najbardziej newralgicznych miejscach na tym ponad pięciokilometrowym odcinku. Według planów inwestycja zakończy się we wrześniu 2021 roku.

Mapa remontowanego odcinka – droga powiatowa Zaborów-Szczurowa

IB / Powiat Brzeski

Podobne artykuły

Back to top button