ADV
SportWiadomości
Trending

Ruszyły zapisy na „II Łucznicze Łowy u Kasztelana” na Zamku w Dębnie

Stowarzyszenie Zamek Tarnowski oraz Muzeum Zamek w Dębnie zapraszają na turniej „II Łucznicze Łowy u Kasztelana”.  który odbędzie się 31 sierpnia 2024 r. na Zamku w Dębnie.

Planujemy 32 cele ( cele 3d i 2d ), strzelamy trzema strzałami lub do pierwszej trafionej w zależności od ilości uczestników. Ostateczną informację podamy tydzień przed turniejem. Strzelamy w dwóch kategoriach historyczni ( łuki tradycyjne, strzały drewniane, przebranie historyczne) i jednorazowi niehistoryczni (pozostali w tym dopuszczamy huntery, olimpijczyków i barebow) – informują organizatorzy.

Po zakończonym strzelaniu przewidziany posiłek i zwiedzanie zamku. Dla najlepszych dyplomy, medale i drobne niespodzianki.
REGULAMIN TURNIEJU -TURNIEJ ŁUCZNICZY
I. Postanowienia ogólne
1.Każdy uczestnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
Liczba miejsc ze względów logistycznych jest ograniczona. Rejestracja zostanie zamknięta przy zgłoszeniu 150. Uczestników
2.Turniej ma charakter spotkania łuczników połączonego z rozgrywkami łuczniczymi, w którym obowiązuje zasada fair-play i równości wszystkich startujących.
2. Do turnieju mogą przystąpić wszyscy łucznicy z wyłączeniem łuczników bloczkowych.
3.Uczestników w kategorii historycznej obowiązują stroje historyczne do XVII w.
II. Organizacja zawodów
Organizator: Stowarzyszenie Zamek Tarnowski
Termin: 31 sierpnia 2024 r.
Miejsce zawodów: Muzeum Zamek w Dębnie
Koordynator: Ewa Kropiowska 604-083-206, Paweł Kropiowski 602-388-662
III. Rejestracja
Rejestracja jest obowiązkowa dla wszystkich uczestników. Zgłoszenia są przyjmowane na e-mail zamek_tarnowski@poczta.fm oraz Archery Points
Uczestnicy proszeni są o przesłanie zgłoszenia do 25 sierpnia 2024r. W szczególnych przypadkach później po uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem.
IV. Kategorie sprzętowe
W turnieju łuczniczym mogą wziąć udział wyłącznie łucznicy posiadający:
łuk tradycyjny – prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów nawiązujący swym kształtem do znanych historycznych egzemplarzy, który nie musi stanowić jego wiernej kopii, z półką i bez półki strzały wyłącznie drewniane z grotami tarczowymi oraz lotkami wykonanymi z naturalnych materiałów, osady dowolne;
łuk typu hunter – prosty lub refleksyjny wykonany z dowolnych materiałów, jednoczęściowy bądź składany; majdan drewniany nawiązujący do łuków tradycyjnych bez gniazd do mocowania osprzętu, strzały dowolne ( także karbonowe) z grotami tarczowymi oraz lotkami wykonanymi z naturalnych materiałów
łuki sportowe i i barebow
strzały karbonowe, strzały aluminiowe, itp. (wszystkie inne niż drewniane) – automatycznie klasyfikują łucznika do kategorii „hunter” .
Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek przyrządów celowniczych, stabilizatorów lub podstawek. Umieszczone na wewnętrznej części majdanu znaki ułatwiające celowanie również są niedozwolone.
V. Kategorie wiekowe
– Senior – powyżej 18 roku życia, K i M
– Junior – 12do 17 roku życia
– Dzieci do 11 roku życia
VI. Zasady bezpieczeństwa
– Wszyscy uczestnicy turnieju, organizatorzy, zawodnicy i osoby towarzyszące, odpowiadają za bezpieczeństwo własne i zobowiązują się nie stwarzać okoliczności mogących w czasie turnieju zagrozić bezpieczeństwu ludzi i zwierząt znajdujących się na jego terenie.
– Wstęp na linię strzelań (palik, z którego strzela aktualnie dany zawodnik) podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz kapitan drużyny.
– Strzelanie i podchodzenie do mat łuczniczych odbywa się na wyraźny znak osoby kierującej grupą łuczników.
– Obowiązuje zakaz strzelania, jeżeli na linii strzału, przy matach łuczniczych i za nimi znajdują się inne osoby bądź zwierzęta. Zakazuje się przechodzenia w poprzek linii strzału i przed strzelającymi.
– Obowiązuje bezwzględny zakaz wpuszczania na tory łucznicze/ścieżkę łuczniczą małoletnich dzieci bez ścisłego nadzoru opiekunów.
– Strzały należy wyjmować z mat ze szczególną ostrożnością i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób.
– Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób podczas przebywania na torach łuczniczych i ścieżce łuczniczej należy kierować się zasadami zdrowego rozsądku.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione na terenie zawodów.
– Wyrzucanie wszelkich odpadków na trasie zawodów jest zabronione.
– Zawodnicy mają obowiązek dbać o florę i faunę znajdującą się na terenie Zamku w Dębnie
VII Cele i punktacja:
– uczestnicy strzelają do 32 celi ustawionych na 16 stanowiskach
Do celi 3 strzelamy do 1 trafionej strzały, do 2d – 3 strzały
-punktacja:
– cele 3d – system ligowy: – pierwsza strzała 20-18-16, druga strzała : 14-12-10, trzecia strzała: 8-6-4
Cele 2d 3 strzały, punktacja 10-8-5
Dodatkowy cel, nie wliczany do ogólnej punktacji- po 6 strzał- 10-8-5. W przypadku tej Samej liczby punktów przewidujemy dogrywkę do rozstrzygnięcia
VIII. nagrody
Najlepsi w poszczególnych kategoriach – miejsca I do III , otrzymają dyplomy, medale i nagrody rzeczowe
Trzech łuczników z najwyższą liczbą punktów otrzyma nagrody finansowe.
IX Uczestnictwo w turnieju
Udział w turnieju jest dobrowolny.
Uczestników obowiązuje opłata startowa w wysokości :
– Senior- 60,00 zł
– Junior – 30,00 zł.
– Dziecko- 30 zł
Start w zawodach ( podpis na liście startowej) jest równoznaczny z:
– akceptacją powyższego regulaminu,
– wyrażeniem zgony na przetwarzanie danych osobowych zawartym w formularzu zgłoszeniowym do turnieju w celu organizacji turnieju, sporządzenia kart zawodników oraz publikacji wyników turnieju na profilu Stowarzyszenia Zamek Tarnowski znajdującym się na Facebook’u i Archery Points
SĘDZIOWIE
Paweł Kropiowski
Henryk Słota
Stowarzyszenie Zamek Tarnowski

blank

Podobne artykuły

Back to top button