ADV
Wiadomości

Sądeczanka / Jaki jest poziom zaawansowania prac?

Od kilku lat sporo emocji budzi kwestia budowy tzw. „Sądeczanki” – drogi przyśpieszonego ruchu mającej łączyć Nowy Sącz z autostradą A4. O ile kwestie związane z węzłem drogowym w Brzesku są zaawansowane, to z kolei przebieg kilkudziesięciokilometrowej trasy nie jest już takim łatwym zadaniem. Równocześnie jak deklarują przedstawiciele strony rządowej są zabezpieczone środki na budowę „Sądeczanki” – w 2018 roku Minister Adamczyk zapewniał, że na budowę drogi zabezpieczono miliard 470 mln zł.

Do powstania nowej trasy „Sądeczanki” nadal jest dosyć daleka. Pierwsze prace budowlane rusza prawdopodobnie nie wcześniej jak w roku 2023. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach 2023 – 2027.

Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, w związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców zwrócił się do GDDKIA prośbą o informacje nt. o stopnia zaawansowania prac dot. projektowanej drogi DK75.

Informacja o postępie prac:

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że prace na etapie STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) dla projektu budowy przebudowy DK75 są w toku, a wyniki i wnioski z przeprowadzonych analiz znane będą po otrzymaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień przebiegów na zbliżeniu do rzek i jezior.

Zaawansowanie prac przedstawimy poniżej:

  • po spotkaniach informacyjnych, które miały miejsce w czerwcu 2019, Wykonawca przeprowadził analizę i opracował raport z odniesieniem do uwag i wniosków po spotkaniach. Raport został przekazany do gmin i na stronę internetową we wrześniu 2019;
  • równolegle wysłane zostały wystąpienia do organów i gestorów z prośbą o opinie dla nowych wariantów tras. Analizy opinii i wynikające z nich korekty zakończone zostały w grudniu 2019;
  • cały czas trwają intensywne prace związane z opracowaniem rozpoznania geologicznego, środowiskowego oraz analizami hydrologicznymi i hydraulicznymi, które wymagane są przez Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Z uwagi na proponowane rozwiązania drogowe, zbliżenie do rzek i jezior oraz ingerencję w tereny zalewowe i wynikające z tego zagrożenia i obawy, Wykonawca musi wprowadzić dużą szczegółowość, co wpływa na wydłużenie uzyskania uzgodnień. Kompromis w tym zakresie jest kluczowy do przygotowania poprawnych danych do analizy porównawczej i wskazania rekomendacji wariantów do dalszych etapów i rozpoczęcia procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji.

– W miarę postępu prac i uzyskiwanych uzgodnień wodnych, uaktualniane informacje będą zamieszczane na stronie internetowej – informują przedstawiciele  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie projektu dk75.pl <==

 

Znacznie lepiej wygląda kwestia I etapu Sądeczanki – a więc inwestycja pod nazwą „ DK75 odc. I – II etap łącznika brzeskiego między Brzeskiem a Nowym Sączem, ok. 3 km”. Pierwszy etap tej trasy – stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska – powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Umożliwi to aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz który w 2019 r. zatwierdził minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pierwotnie odcinek ten był planowany jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzona w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazała, że przekrój ten może się okazać niewystarczający. Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy jest planowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2020 – 2023.

IB / dk75.pl/ gov.pl

 

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Back to top button