ADV
EdukacjaWiadomości

Ślubowanie klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Szczurowej

W czwartek 13 października 2022 roku w Zespole Szkół w Szczurowej odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Tego dnia w szkole panowała wyjątkowa atmosfera. Dzieci ubrane w stroje galowe, z biretami na głowach, pięknie przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: pani Iwony Czesak i pani Stanisławy Bernady.

Podczas uroczystości dzieciaki spotkały się z „sową”, która wyznaczała im różne zadania. Dzięki aranżacji słowno-muzycznej pod kierunkiem nauczycieli klas pierwszych oraz pani Vitaliny Pastuch dziewczynki i chłopcy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. W programie artystycznym pojawiły się elementy uczniowskich praw, obowiązków, ale również zasad bezpieczeństwa. Pierwszoklasiści utrwalili wiadomości o symbolach narodowych i podkreślili potrzebę używania zwrotów grzecznościowych. Starania dzieci podczas występu zostały docenione i nagrodzone. Wszystkie od sowy otrzymały klucze i zasłużyły na miano pierwszoklasistów.

Po części artystycznej uczniowie w pięknych biretach na głowach w podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu Ślubowania pani dyrektor Joanna Ozorka – Krawczyk kolorowym ołówkiem dokonała symbolicznego aktu pasowania na ucznia i w ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do społeczności uczniów Zespołu Szkół w Szczurowej.

Dopełnieniem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów, edukacyjnych upominków, kolorowych kubeczków i słodkości, ufundowanych przez: wójta Gminy Szczurowa p. Zbigniewa Moskala, rodziców uczniów klas I, Przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Szczurowej – p. Małgorzatę Rosę oraz Sołtysa p. – Monikę Giemzę. Na koniec pani dyrektor oraz wójt, pan Zbigniew Moskal do dzieci i obecnych gości skierowali ciepłe słowa, podkreślając miły nastrój towarzyszący uroczystości.

Stanisława Bernady, Iwona Czesak – SP Szczurowa

Podobne artykuły

Back to top button