ADV
Wiadomości
Trending

Spada temperatura – rośnie zanieczyszczenie powietrza / 14 października 2021 r.

Wraz ze spadkiem temperatury rośnie niestety zanieczyszczenie powietrza w całej Polsce. Służby wojewody wydały ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Obowiązujące ograniczenia:

  • Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.
  • * Na obszarze Krakowa zakaz używania wszystkich kominków i ogrzewaczy na węgiel i drewno obowiązuje przez cały rok.

Zalecenia zdrowotne:

  • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
  • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
  • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.
  • Śledź na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza.

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza:

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

  • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
  • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
  • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
  • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Informacje o stężeniu niebezpiecznych związków można znaleźć na stronie powietrze.malopolska.pl. W serwisie także prognozy zanieczyszczeń na najbliższe dni.

—-

Pył PM10

Składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Co powoduje wysokie poziomy stężenia pyłu PM10 w powietrzu:

Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. W kotłach domowych największy wpływ na wielkość emisji pyłu ma sposób podawania paliwa – w przypadku kotłów zasilanych automatycznie (retortowych) emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również jakość spalanego węgla.

—-

Co zrobić, by poprawić jakość powietrza? Działaj! 

Oprócz narzekania oczywiście można zadbać o to czym palimy w piecu, jak również w miarę możliwości finansowych zmodernizować piec i wymienić go na nowoczesny i ekologiczny.

W temacie inwestycji związanych z wymianą kotłów przydatne mogą być dotacje ze środków rządowych, wojewódzkich i gminnych. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie <== , na której znajdują się szczegółowe informacje.

Jeżeli macie podejrzenie że ktoś pali śmieciami w piecu – można zlecić kontrolę. O tym jak można to zrobić pisaliśmy w artykułach:

Ekointerwencja – włącz się do walki ze smogiem! <==

Palisz śmieci, przygotuj się na kontrole! <==


UG Szczurowa

Podobne artykuły

Back to top button