ADV
Powiat TarnowskiWiadomości
Trending

Sprzęt do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie wzbogaciła się o nowy sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych.

31 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu do cięcia i wyważania drzwi dla OSP Zakrzów, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratunkowych. Pozyskany sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz bezpośrednio uwięzionym w mieszkaniu.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostki, która w całości pokryła zakup nowego sprzętu w wysokości 13 200,00 zł.

wojnicz.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button