ADV
blank
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Starosta Korta spotkał się z Wicewojewodą Achinger

Eżbieta Achinger I Wicewojewoda Małopolski gościła u starosty bocheńskiego Adama Korty. Podczas wizyty gospodarczej poruszono kluczowe tematy dotyczące rozwoju Bocheńszczyzny, w tym planowane projekty oraz aktualne problemy regionu.

Jednym z głównych punktów dyskusji był pomysł zagospodarowania budynku po byłym pogotowiu ratunkowym przy ul. Konstytucji 3-go Maja. Starosta bocheński przedstawił szczegółowy plan przekształcenia tego obiektu w nowoczesne Centrum Zdrowia Psychicznego, które miałoby na celu poprawę dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki psychicznej mieszkańców powiatu.

Podczas spotkania rozmawiano również o polityce społecznej, zwłaszcza w kontekście pieczy zastępczej oraz rodzinnych domów dziecka. Starosta Korta i wicewojewoda Achinger omówili aktualne wyzwania w tych obszarach oraz możliwości wsparcia rodzin zastępczych i dzieci pozostających pod ich opieką.

Dziękuję za owocne spotkanie i deklarację wsparcia dla projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców bocheńszczyzny — wyjaśnia starosta Korta

Spotkanie zakończyło się zapewnieniem o dalszej współpracy pomiędzy władzami powiatowymi a administracją wojewódzką, w celu skutecznej realizacji omawianych planów i inicjatyw.

sp

blank blank

blank

Podobne artykuły

Back to top button