ADV
blank
Wiadomości

Startuje kolejna edycja Małopolskiego Projektu Ekologicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bł. Karoliny Kózkówny w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2021/2022: MAŁOPOLSKI PROJEKT EKOLOGICZNY EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE, EKOUCZEŃ 2022. Partnerem projektu jest Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Przedsięwzięcie organizowane jest już od ponad dekady. Organizatorzy zapraszają do niego wszystkie szkoły podstawowe, przedszkola i oddziały przedszkolne z województwa małopolskiego. W ubiegłym roku wystartowało 44 podmioty, reprezentujące trzynaście powiatów regionu.

Wysoki poziom projektu i różnorodność konkursowych zadań chwaliła podczas spotkania podsumowującego minioną edycję konkursu Halina Cimer, małopolski wicekurator oświaty.

Konkursy takie, jak ten w kształceniu odgrywają ogromną rolę. Wykonując różne, zadania musicie korzystać z wielu kompetencji, które są zdobywane w procesie edukacji i wychowania. (…) Zachęcając do udziału w kolejnej edycji Ekoszkoły-Ekoprzedszkola życzę, aby dalsze pomysły przynosiły nie tylko satysfakcję z poszerzenia wiadomości i umiejętności, ale żeby dawały dużo przyjemności z codziennego obcowania z przyrodą. (…) Łączymy przyjemne z pożytecznym, dajemy wiedzę i kompetencje, które będą skutkowały na całe życie, bo zgodnie z polskim przysłowiem: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.

ogloszenie2

Projekt jest organizowany w pięciu Rundach:

Runda I (Wiedza):

Test wiedzy będzie przeprowadzony on-line w internetowej platformie w dniu 2 czerwca 2022 roku. W teście uczestniczy maksymalnie dwóch uczniów z danej szkoły w każdej kategorii wiekowej. Każdy z uczniów pisze samodzielnie test wiedzy.

Runda II (Film ekologiczny):

Film przedstawiający proces powstania ekologicznej pracy wykonanej z surowców wtórnych należy przesłać za pomocą udostępnionego na stronie Projektu formularza (www.projektekoszkola.pl/formularz) bądź umieścić na nośniku elektronicznym i wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie.

Runda III (Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych):

Do dnia 11 maja 2022 roku do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie należy przesłać prezentacje multimedialne z przebiegu działań ekologicznych w swojej szkole pomocą udostępnionego na stronie Projektu formularza (www.projektekoszkola.pl/formularz) bądź umieścić na nośniku elektronicznym.

Runda IV (Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości):

Szkoły przygotowują pracę składającą albumu prac fotograficznych i zielnika prezentującego okazy roślin, specyficznych dla swojej miejscowości. Prace należy przesłać do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie do 11 maja 2022 roku.

Runda V (Plakat ekologiczny):

Konkurs na plakat ekologiczny jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas I–III z województwa małopolskiego. Szkoły i przedszkola/oddziały przedszkolne przesyłają jedną pracę do Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie w terminie do dnia 11 maja 2022 roku.

Uwaga! Szkoły nie mają obowiązku uczestnictwa we wszystkich Rundach Projektu, jednak w walce o tytuł Ekoszkoła 2022 będą brane pod uwagę punkty z wszystkich Rund.

Projekt rozgrywany jest w następujących kategoriach wiekowych:

Runda I (Wiedza):

  • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII – VIII szkoły podstawowej,

Runda II (Film ekologiczny):

  • klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

Runda III (Prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych):

  • klasy I – VIII szkoły podstawowej,

Runda IV (Zielnik i album prac fotograficznych flory i fauny miejscowości):

  • klasy IV – VIII szkoły podstawowej,

Runda V (Plakat ekologiczny):

  • klasy I – III szkoły podstawowej,
  • przedszkola lub oddziały przedszkolne.

Zgłoszenie do Projektu należy przesłać do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym do dnia 11 maja 2022 roku za pomocą karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu). Do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia RODO dla każdego uczestnika (załączniki nr 2) oraz zgodę na udział w Projekcie na warunkach określonych w Regulaminie (załącznik nr 3).

Koordynatorami Projektu są Piotr Kania dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, tel./fax. 14 684 60 13, kom. 503 025 121; e-mail: konkurs@borzecin.pl oraz Cecylia Czaja – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym, tel. 14 684-66-33, kom. 500 585 765, e – mail: spdolny7@gmail.com

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronie www.projektekoszkola.pl

Wyniki wszystkich rund zostaną ogłoszone podczas podsumowania zadania jesienią 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w Projekcie.

borzecin.pl

blank

Podobne artykuły

Back to top button