ADV
Wiadomości
Trending

Stawiamy na młode pokolenie

Najnowsza placówka, jaka powstała w gminie Szczurowa dedykowana jest najmłodszym mieszkańcom gminy. W miejscowości Strzelce Małe utworzono bowiem pierwszy w gminie żłobek. Placówka mieści się w byłej szkole podstawowej, gdzie oprócz żłobka ulokowano również przedszkole integracyjne dla 20-tu przedszkolaków. Kompleksowy remont obiektu sprawił, że po wielu latach znów w jego murach zagoszczą dzieci. Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana 30 czerwca 2020, a już w styczniu br., obiekt zyskał pozwolenie na użytkowanie.

Autorski pomysł Wójta Gminy Zbigniewa Moskala zyskał aprobatę mieszkańców, ogłoszony nabór do żłobka pokazał, że taka instytucja była bardzo potrzebna w gminie. Zainteresowanie jest ogromne, o miejsce w żłobku pytają również mieszkańcy gmin sąsiednich, jednak zgodnie z założeniami regulaminu pierwszeństwo mają rodziny z terenu gminy Szczurowa.

Sale zabaw w żłobku i przedszkolu

Pierwsze maluchy pojawią się w żłobku na przełomie marca i kwietnia, natomiast otwarcie przedszkola planowane jest na wrzesień. To ambitne zadanie udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu MALUCH+, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz PFRON. Ta inwestycja zapewne przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gminy, a i mieszkańcy Strzelec z dumą spoglądają w kierunku obiektu, który dzisiaj już w niczym nie przypomina straszącego do niedawna pustostanu.

Tak było kiedyś, a tak jest obecnie

Oczywiście inwestowanie w dzieci i młodzież nie zakończyło się na utworzeniu żłobka i przedszkola w Strzelcach Małych, otóż w Niedzieliskach rozpoczęła działalność placówka wsparcia dziennego. Tym razem również zagospodarowano niewykorzystywane dotychczas wnętrza po szkole podstawowej. Zajęcia są bezpłatne i dobrowolne, prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów różnych dziedzin. Oferta skierowana jest na wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi poprzez organizację czasu wolnego, zabawę, rekreacje oraz porady i pracę ze specjalistami.

Placówka wsparcia dziennego w Niedzielskach

Sukcesywnie modernizowane i remontowane obiekty szkolne poprawiły warunki pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli, a doposażenie w sprzęt i laptopy znacznie ułatwiło pracę zdalną. W 2020 roku przeprowadzono remonty szkół podstawowych w Woli Przemykowskiej, Uściu Solnym oraz Strzelcach Wielkich. Maluchy mogą również skorzystać z wyremontowanych palców zabaw w Strzelcach Wielkich i Szczurowej.

Przekazanie laptopów do szkół
Plac zabaw w Strzelcach Wielkich

Zgodnie z ustawą o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej szybki i bezpieczny Internet w szkołach stał się rzeczywistością. Wdrożenie sieci pozwoliło na wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni wiedzy jest ważnym elementem podnoszenia ich potencjału. W bieżącym roku przygotowywane są kolejne inwestycje oświatowe, a mianowicie remont budynku szkoły w Szczurowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, podobnie – szkoły w Uściu Solnym, a także Zaborowie. Szkoła w Strzelcach Wielkich zostanie poddana termomodernizacji, rozbudowana o salę gimnastyczną, bibliotekę oraz wyremontowana. Zapewne nie wszystkie plany zostaną sfinalizowane jeszcze w 2021 roku, niemniej środki na ten cel zostały pozyskane i wprowadzone do budżetu.W pracy z młodzieżą ważna jest nie tylko edukacja, w Szczurowej postawiono również na rozwój fizyczny. W tym celu Wójt Moskal skutecznie pozyskuje środki na naukę pływania, jazdy na nartach oraz inwestuję w infrastrukturę sportową. Tylko w 2020 roku powstały w gminnie dwa nowe boiska sportowe w Górce i Woli Przemykowskiej, gdzie planowana jest również budowa szatni sportowej. Bardzo ważnym zadaniem będzie wspomniana już sala sportowa w Strzelcach Wielkich.

Nowo wybudowane boisko sportowe w Górce

Kolejne zadania oświatowo – sportowe są w fazie przygotowań, w tym roku zadbano o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji.

IB

Podobne artykuły

2 Comments

    1. Zapraszamy do współpracy. Cennik dla podmiotów komercyjnych można znaleźć na stronie internetowej informatorbrzeski.pl.
      Niemniej w przypadku informacji samorządowych nie wszystko jest reklamą.

Back to top button