ADV
Powiat BocheńskiWiadomości
Trending

Straż graniczna zatrzymała Algierczyka w Nowym Wiśniczu

Podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP prowadzonej w miejscowościach Nowy Sącz oraz Nowy Wiśnicz przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Tarnowie zatrzymano obywateli RPA oraz Algierii.

W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu wobec obywatela Republiki Południowej Afryki stwierdzono, że cudzoziemiec nie posiada przy sobie dokumentów upoważniających go do przebywania na terytorium RP.

W związku z tym, że od września 2023 r. mężczyzna przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium RP, jego pobyt był nielegalny.

Natomiast po przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w miejscowości Nowy Wiśnicz, Pogranicznicy z tarnowskiej Placówki SG zatrzymali obywatela Algierii.

Mężczyzna na terytorium RP przebywał nielegalnie od sierpnia 2023 roku. Wcześniej składał wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Podlaskiego. Decyzja była odmowna.

Komendant Placówki SG w Tarnowie wobec dwóch zatrzymanych cudzoziemców wydał decyzje o zobowiązaniu do powrotu, z terminem wykonalności 30 dni oraz 6 miesięcznym zakazem wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen.

KaOSG

blank

Podobne artykuły

Back to top button