ADV
Wiadomości
Trending

Strzelce Małe / Intensywne prace modernizacyjne w budynku przyszłego przedszkola i żłobka

Trwają prace w budynku starej szkoły podstawowej w Strzelcach Małych. Efektem końcowym realizowanych robót będzie utworzenie nowej placówki integracyjnej składającej się ze żłobka i przedszkola. Placówka ta rozpocznie funkcjonowanie w 2021 roku.

Zakres przewidzianych do wykonania prac jest bardzo szeroki i obejmuje przebudowę pomieszczeń byłej szkoły wraz z wykonaniem wszelkich koniecznych prac towarzyszących, zakupem niezbędnego wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu. Ze względu na znaczne koszty samorząd Gminy Szczurowa podjął uwieńczone sukcesem starania o pozyskanie funduszy zewnętrznych m.in. z rządowego programu MALUCH+ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jak i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki realizacji tej inwestycji stworzone zostaną warunki oraz infrastruktura zewnętrzna do opieki nad 37 dziećmi. Inicjatywa ta, to ukłon w kierunku rodziców, którzy niejednokrotnie stawali przed trudnym wyborem związanym z realizacją lub rezygnacją z planów zawodowych.

Wykonawcą prac jest Firma Budowlana ELBUD Emil Kołodziej z Tarnowa. Łączna wartość zaplanowanych robót opiewa na kwotę 2 397 680,43 zł z czego 637 038,55 zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 561 000 zł stanowi dotacja z rządowego programu „MALUCH+” oraz ponad 380 000 zł to środki z PFRON.

 

Galeria zdjęć – prace modernizacyjne <==

szczurowa.pl

Podobne artykuły

Back to top button