ADV
Wiadomości

Szczurowa – Raport o stanie gminy za 2020 rok

Dostępny jest już raport o stanie Gminy Szczurowa za 2020 rok. Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.

Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Szczurowa Raport o stanie Gminy Szczurowa za rok 2020 – w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Szczurowa.

– Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób do Przewodniczącego Rady Gminy Szczurowa, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Szczegóły odnoszące się procedur są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym art. 28aa.

Termin sesji Rady Gminy Szczurowa zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami – mówi przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Marek Biernat.

Raport o stanie Gminy Szczurowa za 2020 rok – kliknij tutaj <==

foto: UG Szczurowa

szzczurowa.pl / IB

REKLAMA

Podobne artykuły

Back to top button