Wiadomości

Szczurowa. Ułatwiona procedura składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15.05.2020 r. zmieniły się zasady ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynków, wymianę kotłów oraz montaż odnawialnych źródeł ciepła z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  • podziału beneficjentów na 3 grupy dochodowe;
  • uproszczenia wniosku o dotację oraz przejście na oświadczenia;
  • skrócenia terminów na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni;
  • możliwości rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Przypominamy, iż w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Szczurowa, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Szczurowa mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania wsparcia w tutejszym urzędzie. Wsparcie to polega na udzieleniu koniecznych informacji o programie, pomocy w zgromadzeniu i wypełnieniu dokumentacji, a także rozliczeniu inwestycji.

– Osoby chcące skorzystać z dofinansowania zapraszamy do kontaktu z pracownikiem urzędu zajmującym się tym Programem – mówi Wójt Zbigniew Moskal.

Pracownik przyjmuje:
– w środy 7:30 – 11:30;
– we czwartki 7:30 – 15:30;
– w piątki 10:00 – 18:00.


ug

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast