Wiadomości

Szkolenie specjalistyczne małopolskich terytorialsów

Na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Dębie, strzelnicy w Mikuszowicach i jednostki wojskowej w Oświęcimiu około 500 żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęło drugi etap szkolenia – szkolenie specjalistyczne.

Szkolenie specjalistyczne

W dniach 10-11 października br. w ciężkich warunkach atmosferycznych małopolscy terytorialsi utrwalali i pogłębiali dotychczas nabyte umiejętności. Żołnierze szkolili się zgodnie ze specjalnościami wojskowymi w czternastu grupach szkoleniowych.

Grupa dowódcza na szczeblu sekcji i plutonu doskonaliła proces planowania oraz analizowała zebrane informacje. Snajperzy często nazywani „oczami i uszami” zespołu prowadzili działania rozpoznawcze z elementami maskowania zakończone strzelaniem z nowootrzymanych karabinów wyborowych BOR. Grupa saperska realizowała praktyczne rozstawianie środków minersko-zaporowych oraz sposobów ich przejścia, a także wysadzanie bojowe. Ratownicy pola walki organizowali pomoc ćwicząc m. in. zatamowanie krwawienia, przywrócenie wydolności krążeniowo-oddechowej, ewakuację rannych. Specjaliści w grupie łączności doskonali umiejętności obsługiwania radiostacji – jej budowy, programowania oraz przepisów korespondencji radiowej. Grupa strzelecka wykorzystywała broń etatową – karabiny maszynowe UKM 2000P wyposażone dodatkowo w celowniki termowizyjne, noktowizyjne oraz holograficzne. Grupa przeciwpancerna ćwiczyła obsługę nowego lekkiego moździerza LM-60 oraz zmodernizowanego ręcznego granatnika przeciwpancernego RPG-7. Nad całością czuwała grupa sztabowa odpowiedzialna za proces dowodzenia.

Nowy dowódca 111 batalionu

„Główny nacisk skierowaliśmy na przeprowadzenie zajęć w grupach specjalistycznych, podczas których szkoliliśmy żołnierzy z obszaru nowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach” – mówi nowy dowódca 111 batalionu lekkiej piechoty ppłk Maciej GOC.

„Żołnierze zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu danej specjalności, realizowali zadania taktyczno – strzeleckie wynikające ze specyfikacji danej grupy szkoleniowej” – dodaje.

Model szkolenia żołnierza Obrony Terytorialnej obejmuje szkolenie wstępne (16 lub 8 dni) oraz trzyletnie szkolenie praktyczne (indywidualne – 1 rok, specjalistyczne – 1 rok, zgrywające – 1 rok).
Służba w Brygadzie cieszy się ogromną popularnością. Od stycznia 2018 roku złożono około 2000 wniosków o powołanie do służby. Najbliższe szkolenie podstawowe zaplanowano na 28 listopada bieżącego roku.

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.
W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 26 tys. żołnierzy. Średnia wieku wynosi 32 lata. Kobiety stanowią 16 % wszystkich żołnierzy OT.

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Sprawdź również
Zamknij
Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast