ADV
Wiadomości

Szkoły z terenu Powiatu Brzeskiego z dotacjami w programie „Aktywna tablica”. Wyniki naboru

Potrzeby placówek oświatowych w zakresie wyposażania w nowoczesne pomoce dydaktyczne są bardzo duże. Na stronie internetowej Województwa Małopolskiego opublikowane zostały wyniki udzielonego wsparcia finansowego w ramach programu „Aktywna tablica” dla szkół z terenu Małopolski. Na liście nie zabrakło również szkół z terenu powiatu brzeskiego.

Lista szkół z terenu Powiatu Brzeskiego, które otrzymały dofinansowanie w programie Aktywna tablica 2022

Gmina Czchów
Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Domosławicach

Gmina Iwkowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwkowej Nagórzu

Gmina Brzesko
Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu

Gmina Szczurowa
Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w bieżącym naborze wpłynęło łącznie 175 wniosków organów prowadzących szkoły obejmujących 504 placówki na łączną kwotę wsparcia 15 533 808,79 zł.

Województwo małopolskie otrzymało na realizację Programu kwotę 6 963 299 zł. W związku z tym i na podstawie rekomendacji zespołu ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu, wojewoda podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 243 szkół na łączną kwotę 6 963 298,42 zł.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim. Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup pomocy dydaktycznych) następuje nie wcześniej niż od dnia otrzymania dotacji na rachunek bankowy beneficjenta. Zawarcie umowy uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

– Rządowy program „Aktywna tablica” rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Od 2020 r. przekazaliśmy już 9 225 272,95 zł wsparcia dla 489 małopolskich szkół. Inwestycja w młode pokolenie to inwestycja w przyszłość. Potrzebujemy wykształconych młodych ludzi, aby nasz kraj mógł się dalej rozwijać. Dlatego powstał program „Aktywna tablica” – aby szkoły mogły się wyposażyć w odpowiedni sprzęt umożliwiający młodzieży naukę i rozwój – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

MUW / IB

Podobne artykuły

Back to top button