ADV
1
Powiat TarnowskiWiadomościWideo

Podpisano umowę na projekt współpracy pt. Turystyka na Pogórzu

W poniedziałek 18 lipca 2022 r. w przepięknej scenerii na Winnicy Uroczysko, w Janowicach (gm. Pleśna) została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pt. Turystyka na Pogórzu, w zakresie: zachowania dziedzictwa lokalnego; rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

– Turystyka się zmienia. W projekt włączyliśmy wszystko co jest wartościowe w naszych gminach i to co ma potencjał oraz się rozwija.

Ścieżki rowerowe które już są i funkcjonują, a także lokalne wino są magnesami, które przyciągają turystów na teren trzech Lokalnych Grup Działania biorących udział w projekcie.

Na terenie Śliwkowego Szlaku będziemy starali się w każdej gminie zrobić jakąś inwestycję. W niektórych gminach będą to elementy infrastruktury ułatwiające miłośnikom turystyki rowerowej pobyt na naszym terenie. Przykładowo powstaną tam stacje napraw i wiaty rowerowe. W czterech gminach powstaną trochę większe inwestycje związane z turystyką rowerową. Przykładowo na terenie Gminy Czchów, która znajduje się w centrum „Śliwkowego Szlaku” powstanie parking park&drive dla rowerzystów. Będzie można zostawić samochód i wyruszyć rowerem na wybrane trasy.

Planujemy także szereg działań związanych z codziennością turystyczną i tą rowerową i tą winiarską. Będzie to coś co ułatwi przyjmowanie turystów, a turystom ułatwi pobyt na „Śliwkowym Szlaku” – mówi Katarzyna Jasnos, prezes stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, które jest partnerem projektu.

Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy trzema lokalnymi grupami działania (16 gminami), połączonymi ze sobą terytorialnie, działającymi w przeważającej części na terenie Pogórza w Małopolsce, tj. Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz Stowarzyszeniem „Na Śliwkowym Szlaku” w zakresie utworzenia obszaru “Mikroregion Pogórze” na bazie wspólnego dziedzictwa historycznego, kulturowego oraz przyrodniczego poprzez wspólną informację i promocję terenu, budowę infrastruktury służącej rowerzystom wsparte działaniami marketingowymi, w kontekście zidentyfikowanych zasobów lokalnych.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie Pogórzańskiego Biura Festiwalowego, opracowanie księgi znaku “Mikroregionu Pogórze”, rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wytyczenie tras rowerowych, opracowanie licznych materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację rajdów rowerowych pod hasłem Tour de Pogórze, a także organizację 4-dniowego wyjazdu studyjnego do Karyntii (Austria) połączonego ze szkoleniem Slow Food Travel dla przedstawicieli “Mikroregionu Pogórze”.

Zakres tematyczny projektu został wypracowany przez wszystkich Partnerów i ostatecznie uregulowany umową partnerską.

Projekt realizowany będzie do 31 maja 2024 r., a całkowita jego wartość wynosi 1 264 024 zł.

W uroczystym podpisaniu umowy wziął udział: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Roman Wcisło, Główny Specjalista Zespół ds. KSOW oraz LGD Danuta Filipczyk-Smaś, włodarze 16 gmin z obszaru trzech lokalnych grup działania, tj. Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz przedstawiciele Partnerów projektu.

Partnerzy projektu to:

– Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

– Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

– Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Fot. Maciej Mazur

LGD Dunajec – Białą / IB

Back to top button