ADV
Powiat TarnowskiWiadomości

W Wielkiej Wsi powstało miejsce do gier planszowych i rekreacji

Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze LGD Dunajec-Biała poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Kolejny projekt grantowy jaki był realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dunajec – Biała dotyczył małej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej. Jego celem było zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze LGD Dunajec-Biała. Projekt realizowany był z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota przyznana na realizację zadań przez grantobiorców wynosiła 99 953,00 zł.   

W ramach tego projektu grantowego założono realizację pięciu ważnych zadań z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Z możliwości wsparcia skorzystało pięć podmiotów, które w każdej z gmin należących do LGD wykonało małą infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi turystyki i rekreacji obszaru. Zadanie realizowane było m.in. przez podmiot z Gminy Wojnicz, a to Stowarzyszenie „Panieńska Góra” z Wielkiej Wsi oraz Gminę Pleśna, Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Pławna”, Koło Gospodyń „Wróblowianki”, Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach.

1. Stowarzyszenie „Panieńska Góra”

Zadaniem projektu grantowego pn. Zwiększenie dostępu do oferty czasu wolnego na obszarze LGD Dunajec-Biała poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej było m.in. zadanie o pt. „Budowa miejsca do gier plenerowych i rekreacji w Wielkiej Wsi”. Grantobiorca w swoim zakresie wskazał szereg działań, które miały na celu poszerzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Miejsce do gier plenerowych to przede wszystkim  szachy plenerowe służące do aktywności i rekreacji. Ogólnodostępne miejsce z pewnością zachęci do podjęcia aktywności fizycznej
i umysłowej.

Infrastruktura  poprawia jakość życia na terenie LGD Dunajec – Biała, poszerza ofertę spędzania czasu na świeżym powietrzu.

IB

Podobne artykuły

Back to top button