ADV
EdukacjaMateriały sponsorowanePowiat TarnowskiWiadomości

Tarnów. IPH dofinansuje projekty Studenckich Kół Naukowych

Kolejny krok zacieśniający współpracę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z otoczeniem społeczno-gospodarczym wykonany. Dziś podpisano regulamin przyznawania dofinansowań ze strony Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie dla projektów realizowanych przez Studentów Uczelni. Dotychczas współpraca polegała głównie na możliwości pisania wdrożeniowych prac dyplomowych w firmach członkowskich IPH. Obecnie wachlarz możliwości znacznie się poszerzył.

To kolejny wspólny projekt Izby Przemysłowo-Handlowej oraz PWSZ w ostatnim czasie służący budowaniu ścisłych powiązań między lokalnym środowiskiem przemysłowo-biznesowym, a lokalnym środowiskiem nauki.

– Wszystkie nowoczesne teorie rozwoju mówią o tym, że to co napędza rozwój miasta i regionu to ścisła współpraca sektora naukowego z przemysłem. To dzięki tej synergii możliwe jest tworzenie innowacji na miejscu oraz dostęp do możliwości B+R także dla podmiotów których nie koniecznie stać na własne centra – wyjaśnia Ryszard Nejman, Dyrektor Biura IPH.

 

– Projekt dofinansowania kół naukowych ma spełniać dwa zasadnicze cele. Z jednej strony pobudzać studentów do myślenia kreatywnego przygotowując ich do mierzenia się z realnymi wyzwaniami jakie mogą napotkać w życiu zawodowym, a z drugiej realizacja projektu pozwala lepiej powiązać tematykę badań z lokalnymi zapotrzebowaniami, dzięki wykorzystaniu najprostszej metody crowdsourcingu oraz metody crowdfoundingu – dodaje Ryszard Nejman.

 

– Dodałbym do tego cel trzeci, a mianowicie jeszcze ściślejsze powiązanie IPH z PWSZ, czyli w istocie środowiska lokalnego biznesu ze środowiskiem nauki. To zaś kolejny krok w kierunku budowania potencjału kreatywnego Tarnowa – mówi dr Michał Kisilewicz, Specjalista ds. Badań i Komercjalizacji Centrum Transferu Technologii PWSZ w Tarnowie.

Dofinansowanie projektu prowadzonego przez SKN może zostać przeznaczone m.in. na:

  • zakup aparatury i drobnego sprzętu
  • pokrycie kosztów usług zewnętrznych
  • zakup oprogramowania i stosownych licencji
  • pokrycie kosztów publikacji i promocji wyników badań

Już teraz zachęcamy wszystkich studentów oraz przedsiębiorców zainteresowanych współpracą do kontaktu z CTT PWSZ oraz IPH w Tarnowie.

PWSZ

Podobne artykuły

Back to top button