ADV
Wiadomości
Trending

Terytorialsi z Powiatu Brzeskiego przysięgali w Nowym Targu

Jest ich 100. 24 kobiety i 76 mężczyzn. Dziś na rynku w Nowym Targu wypowiedzieli słowa szczególnej przysięgi. Zadeklarowali, że będą zawsze gotowi, zawsze blisko. Potwierdzili, że chcą służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Złożyli nawet zobowiązanie: Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Wśród składających przysięgę nie zabrakło mieszkańców Powiatu Brzeskiego – byli to m.in. uczniowie i absolwenci Zespół Szkół Technicznych i Branżowych. Jeden z nich należy do Jednostki Strzeleckiej 2059 z Brzeska.

W uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Terytorialnej udział wziął II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecni byli także poseł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Jan Hamerski.

– Żołnierze! Wypowiadając słowa żołnierskiej przysięgi, zobowiązaliście się bronić naszej Ojczyny. To ważny dzień, który z pewnością pozostanie na długo w Waszej pamięci. Według dewizy: „zawsze gotowi, zawsze blisko” służcie wiernie zarówno naszej Ojczyźnie, jak i społeczności lokalnej. Terytorialność jest kluczem Waszego działania. Od teraz Waszą misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli reagowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof czy też wypadków. Serdecznie gratuluję tej decyzji. Służba Ojczynie to najwyższy z wyraz patriotyzmu. Gratulacje przekazuję także Waszym rodzinom. Z pewnością także dla nich to wielka duma – móc powiedzieć, że bliska im osoba wstąpiła do Wojsk Obrony Terytorialnej – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

– Na co dzień wykonujecie różne zawody, ale łączy Was wiara w te same wartości: wola, by żyć w bezpiecznym kraju i wspierać lokalną społeczność. Miejsce dzisiejszej przysięgi – Podhale – to region silnie powiązany z tradycjami Armii Krajowej dziedziczonymi przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Historyczną Armię Krajową i współczesne Wojska Obrony Terytorialnej dzieli czas, ale i wiele łączy: misja, struktura i terytorialność w działaniu. Niech to dziedzictwo będzie dla Was źródłem siły i napełnia Was przekonaniem, że należycie do szczególnej formacji – podkreśla wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Przysięga wojskowa została zorganizowana przez 11 Małopolską Brygadę Obrony Terytorialnej wspólnie ze Starostwem Powiatu Nowotarskiego oraz Urzędem Miasta Nowy Targ. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa. Na przybyłych gości czekała prezentacja sprzętu i uzbrojenia jednostek z Garnizonu Kraków oraz tradycyjna wojskowa grochówka.

Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy była również okazją do wręczenia Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę. Został on nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dr. hab. Grzegorzowi Kowalskiemu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Dekoracji dokonał II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Dr hab. Grzegorz Kowalski jest adiunktem w Zakładzie Historii Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Łączy pracę naukowo-dydaktyczną właśnie z terytorialną służbą wojskową.

Obecnie w szeregach 11MBOT służy około 2 tys. żołnierzy, a rekrutacja wciąż trwa. Najbliższy termin wcielenia już 10 lutego 2024 roku.

Więcej informacji o rekrutacji: https://www.wojsko-polskie.pl/11bot/krok-po-kroku/

foto: MUW

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

blank

Podobne artykuły

Back to top button