ADV
1
Wiadomości

Seniorka poza stereotypem – Elżbieta Kowal z Borzęcina

Elżbieta Kowal, mieszkanka Borzęcina otrzymała wyróżnienie w Plebiscycie „Senior i Seniorka Roku – Poza Stereotypem”, zorganizowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Uroczysta gala plebiscytu, na której wręczono nagrody Laureatom, odbyła się w czwartek, 23 listopada br. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Dyplom i nagrodę Dostojnej Laureatce wręczyli: Prof. Jan Tadeusz Duda – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Pani Elżbieta do uczestników wydarzenia skierowała kilka okolicznościowych słów, które nagrodzone zostały gromkimi brawami wypełnionej po brzegi sali Filharmonii. Uroczysta Gala oraz wieńczący ją koncert „Jesień z Kiepurą”, które zgromadziły ponad 700 uczestników, jest jedną z wielu inicjatyw skierowanych do Małopolskich Seniorów przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Pani Elżbieta Kowal jest działaczką funkcjonującego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Borzęcinie Klubu Miłośników Książki, w ramach którego spotyka się z seniorami oraz czyta i omawia literaturę. Od wielu lat, angażowała się także w działalność seniorów współorganizując spotkania, wyjazdy i imprezy okolicznościowe. Prowadziła kronikę dokumentującą realizowane wydarzenia. W 2022 roku zainicjowała działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Borzęcin – była tłumaczem języka ukraińskiego, dzięki czemu w lokalnej społeczności przełamano bariery językowe.

Jak przyznaje obecny na uroczystości wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, ta nagroda dowodzi, że aktywność na rzecz drugiego człowieka nie wymaga młodego wieku, a doświadczenie życiowe pozwala dzielić się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą z innymi:

– W imieniu samorządu gminy Borzęcin i Mieszkańców na jej ręce składam podziękowania za zaangażowanie i ogrom serca wkładanego w działalność na rzecz środowiska seniorów i czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej. Dziękuję również za trud pracy zawodowej nauczyciela Szkoły Podstawowej w Borzęcinie, który wyraża się szacunkiem i uznaniem wielu wychowanków. Gratuluję znakomitego wyróżnienia i życzę zdrowia, dalszych sukcesów oraz satysfakcji z pracy społecznej i swoich licznych pasji. Ta nagroda, jest także docenieniem zaangażowania środowiska aktywnych seniorów w gminie Borzęcin, którzy w naszych miejscowościach włączają się w działalność kulturalną oraz społeczną. Dziękuję Wam za to!

Miłą niespodzianką dla Pani Elżbiety była obecność poety Józefa Barana, który mimo licznych obowiązków postanowił towarzyszyć swojej wychowawczyni z czasów szkoły podstawowej w tym uroczystym dniu. Józef Baran wziął udział w części oficjalnej gali plebiscytu, jak również w okolicznościowym spotkaniu po jej zakończeniu, które było okazją do wielu wspomnień.

– Uczestnictwo w Plebiscycie i jego uroczystej Gali było dla mnie wielkim wyzwaniem i jednocześnie wyróżnieniem – przyznaje Elżbieta Kowal. – Można być aktywnym w każdym wieku. Cieszę się, że w obecnych czasach pamięta się o seniorach i daje się nam szansę na aktywne przeżywanie wieku senioralnego. Wielka w tym zasługa pani Kierownik GOPS-u w Borzęcinie Katarzyny Ciochoń, która wytypowała mnie do plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku 2023″ i była obecna także na Gali. W tej ważnej dla mnie chwili towarzyszyli mi Wójt Gminy Borzęcin Pan Janusz Kwaśniak oraz mój były wychowanek poeta Józef Baran. Uroczysta Gala oraz wieńczący ją koncert „Jesień z Kiepurą” dostarczyły mi wielu wzruszeń i są motywacją do mojej dalszej aktywności.

W dotychczasowej historii plebiscytu Tytułem „Seniorki / Seniora Roku” nagrodzono łącznie już 32 osoby, 49 zostało wyróżnionych. Kolejne edycje plebiscytu udowadniają, że w Małopolsce nie brakuje seniorów aktywnych i zaangażowanych w życie społeczności lokalnych, działających w organizacjach pozarządowych, kościelnych, czy uniwersytetach III wieku, wspaniale przełamujących stereotypy związane z wiekiem.


(h)

blank
Sprawdź również
Close
Back to top button